Erinevus lehekülje "Mõjuagent" redaktsioonide vahel

Eemaldatud 163 baiti ,  1 aasta eest
resümee puudub
P (Ammerika > Ameerika)
'''Mõjuagent''' (inglise keeles ''agent of influence'', vene keeles ''агент влияния'') on mingi riigi või organisatsiooni huvidesheaks tegutsev isik, kelle eesmärgikseesmärk on mõjutada mõne teise riigi või organisatsioonideorganisatsiooni tegevust suunavaid otsuseid (poliitikat), mõjuagendiedendades endasel huvidemoel edendamiseksmõjuagendi kaasanud riigileriigi või organisatsioonile sobivasorganisatsiooni suunashuve.
{{keeletoimeta}}
'''Mõjuagent''' (inglise keeles ''agent of influence'', vene keeles ''агент влияния'') on riigi või organisatsiooni huvides tegutsev isik, kelle eesmärgiks on mõjutada riigi või organisatsioonide tegevust suunavaid otsuseid (poliitikat) mõjuagendi enda huvide edendamiseks kaasanud riigile või organisatsioonile sobivas suunas.
 
Mõjuagent võib tegutseda, kas materiaalsetel, ideoloogilistel või muudel motiividel. Kuna mõjuagendid ei kogu salajasi andmeid ning eiega hangi piiratud tasemega [[riigisaladus]]i, vaid avaldavad ningja propageerivad demokraatlikes ühiskondades oma arvamust ühiskonnas levivatest probleemidest avalikult, kuid kindla vaatenurga all, on nende võimalikku riigivastast tegevust raske tuvastada.
 
Mõjuagendi edukaks tegutsemiseks ja rolli täitmiseks peab ta omamaolema mõjuvõimumõjukas oma erialal või olema tuntud ningja tunnustatud [[arvamusliider]] mingil alal, mis võimaldabkivõimaldab tal osutada kindlasuunalist isiklikku või läbiisiklikul isiklikusuhtlusel suhtlusepõhinevat mõju poliitilisi otsuseid vastuvõtvaidlangetavatele isikutelisikutele, kindlasuunalistkes mõju,otsustavad nendetähtsate poolt riigiriiklike ja ühiskonna tegevuses tähtsust omavateühiskondlike probleemide lahendamise käigus vajalikele otsuste langetamiseleüle.
 
'''Ameerika Ühendriikides levinud mõjuagendi definitsioon''': "Isik„Isik, keda võidakse varjatult kasutada varjatult välisriikide esindajatele,esindajate asutusteleja mõjuasutuste osutamiseks,mõjutamiseks ühiskondlikuning arvamuse moodustamiseks ühiskondlikeleühiskondlikke organisatsioonideleorganisatsioone ja ühiskonnasühiskonna mõjumõjuringkondi omavatelesurvestava ringkondadeleühiskondliku arvamuse sellekskujundamiseks, et soodustada oma maariigi valitsuse eesmärkide saavutamist, või omabkellel võimaluston võimalus toetada omakonkreetse maategevusega välispoliitikatoma konkreetseriigi tegevusega"välispoliitikat.“
 
'''NSV Liidus ja Venemaal levinud mõjuagendi definitsioon''': "Eriteenistuste poolt„Eriteenistuste värvatud ja luuretegevuseks väljaõpetatud agent, kes omabsuudab kõrgetkaaluka seisunditühiskondliku ühiskonnaspositsiooni ja oma ametiseisundi tõttu onavaldada võimelineluurele osutamakasulikku eesmärgikindlat varjatud mõju aktiivsetele elanikkonna osadele või kindlale sotsiaalsele grupilerühmale, ideoloogiale, poliitikale, üksikute sündmuste arengule, massiteabevahenditele, parteidele või organisatsioonidele, luurelening kasulikus suunas võiaidata kaasa aidata luurele soodsale hinnangute moodustumiseletekkimisele mingis konkreetses küsimuses".
 
MõjuagentideMõjuagendi tegevuse põhijooned on järgmised:
*Oskusoskab mõjutada ühiskondlikku arvamust ja kogu ühiskonda tervikuna või üksikuid ametlikke või piirkondlikke grupperühmi;
*Kuuluminekuulub mingisse võrgustikku. Mõjuagent on alati ainult osa suuremast [[poliittehnoloogia]] "masinavärgist"„masinavärgist“;
*Seatudtöötab eesmärkide,kaasa mis on„peremehe“ seatud "peremehe poolt"eesmärkide saavutamisele kaasatöötamine. MingilTegevuse tegevusemingis etapiletapis võivad eesmärgid näida lähtuvat ka oma maariigi huvidest lähtuvatena, kuidkuigi tegelikultreaalselt on ainulttegu seatud„peremehe“ vaheetapikspüstitatud "peremehe" poolt seatudlõppeesmärgi lõppeesmärginivaheetapiga;
*Kohustuslikon väljaõpe,saanud midarühmaviisilist viiakseja läbiindividuaalset grupiviisilistekohustuslikku ja individuaalmeetoditegaväljaõpet. Väljaõppevormid võivad olla erinevad: alates loengutest, kunija lõpetades vestlustenivestlustega sundimatus õhkkonnas;
*Taustaisikutekuulub (tagatuba)taustaisikute hulka kuulumine,(tagatuppa). midaMida tugevam mõjuagent, seda "sügavamale"„sügavamale“ on ta peidetud. PõhilineMõjuagendi mõjuagentidepõhikoht koht poliitikamaastikulpoliitmaastikul on tagatubades, kus ta tegutseb nn [[Hall kardinal|hallidhalli kardinalidkardinalina]], kes ei valitse, vaid suunavadsuunab tegevust, andes sellekspoliitiliste "peremehelt"lahenduste saadud juhiseidarutamisel edasi poliitikas„peremehelt“ lahendatavatesaadud küsimuste otsustamiseksjuhiseid.
 
==Ajaloost==
Konkreetse «mõjuagendi» termini tõi„mõjuagent“ kasutuselevõttis [[1943]]. aastal kasutusele Saksamaa sõjaväeluure [[Abwehr]]i ülem admiral [[Wilhelm Canaris]].
 
Endises NSV Liidus ja tänapäevases Venemaa tänapäevases tähenduses kasutas seda terminit avalikkuse ees esmakordselt NSV Liidu RJK esimees [[Vladimir Krjutškov]], esinedeskes esines NSV Liidu lagunemise ajal [[17. juuni]]l 1991 [[NSV Liidu Ülemnõukogu]] kinnisel istungil, kus taja teatas: «Ameerika„Ameerika luure seab endale ülesandeks värvata Nõukogude kodanike seast mõjuagentuurimõjuagente.»
 
==Väidetavaid mõjuagente ajaloost==
*[[Benito Mussolini]], tegutses [[Esimene maailmasõda|Esimese maailmasõja]] ajal sõjas osalevasosaleva Itaalia ajakirjanduses [[Antant|Antanti]]e valitsuste palgalise mõjuagendina, avaldades ajakirjanduses patsifistliku sisuga artikleid;.
*[[Tatjana Djatšenko]], [[Boriss Jeltsin]]i tütar, kes omas mõjuvõimumõjutas Venemaa esimese presidendi otsusteleotsuseid ningja valitsuse kaadripoliitikale;kaadripoliitikat.
*[[Aleksandr Jakovlev]], [[NLKP KK]] sekretär ningja NSV Liidu lagunemiseni viinud [[perestroika]]aegse NSV Liidu presidendi [[Mihhail Gorbatšov]]i nõunik.
 
==Vaata ka ==
Anonüümne kasutaja