Vikipeedia:Usaldatud kasutajad

"Usaldatud kasutajad" on Vikipeedia kasutajarühm, mille liikmed saavad kasutada mõnesid tööriistu eelistuste menüüs vahekaardil Tööriistad, mille kasutamine laiemale kasutajaskonnale on piiratud. Lisaks sellele märgitakse rühma liikme loodud uued leheküljed (artiklid, mallid jm) vikitarkvaras automaatselt kontrollituks. Usaldatud kasutajad saavad ka redigeerida ja teisaldada lehekülgi kaitsetasemega "Lubatud vaid usaldatud kasutajatele ja administraatoritele".

Kasutajarühma "Usaldatud kasutajad" liikmeks võib olla iga kasutaja, kes on oma tegevusega näidanud, et saab aru ja peab kinni Vikipeedia põhimõtetest ja vormistusreeglitest, ning kelle suhtes on usaldus, et ta tööriistu ei kuritarvita.

Kasutajat saab kasutajarühma liikmeks oma äranägemisel määrata iga Vikipeedia administraator. Iga administraator saab kasutaja ka rühmast välja arvata.

Kui administraator arvab kasutaja usaldatud kasutajate sekka, siis tähendab see, et ta usaldab kasutajat nii palju, et ei pea vajalikuks kõiki tema tegemisi üle kontrollida. Usaldatud kasutaja kaastöö Vikipeedias ei pea olema veatu (isegi administraatorid teevad vigu!), kuid see peaks muutma asju Vikipeedias paremaks ja mitte tekitama asjatut lisatööd teistele Vikipeedia kaastöölistele.

Ingliskeelses Vikipeedias vastab usaldatud kasutajatele kasutajarühm autopatrolled.

Automaatset usaldatud kasutajate nimekirja võid näha siin.