Pauluse kiri roomlastele: erinevus redaktsioonide vahel

Toim
PResümee puudub
(Toim)
 
== Autorlus ==
Kirja autor on apostel Paulus ja kiri on saadetud [[Rooma]] kristlikule kogudusele. Pauluse autorluses on kindlatkindlad praktiliselt kõik Uue Testamendi teadlased<ref>Donald A. Hagner (2012). "The New Testament: A historical and theological introduction." Grand Rapids, Michigan: Baker Academics. Lk.537</ref> Paulus dikteeris oma kirjad ja roomlaste kirja puhul on teada ka tema kirjutaja - Tertius<ref>Donald A. Hagner (2012). "The New Testament: A historical and theological introduction." Grand Rapids, Michigan: Baker Academics. Lk.537</ref>
 
== Tekkelugu ==
[[Paulus]] kirjutas kirja roomlastele oma kolmandal misjonireisil. Ta veetis kolm kuud [[Kreeka]]s<ref>Ap 20:2-3</ref>, kus kohtus [[Kenkrea]] diakonissi [[Foibe]]ga, kes arvatavasti viis kirja Rooma<ref>Donald A. Hagner (2012). "The New Testament: A historical and theological introduction." Grand Rapids, Michigan: Baker Academics. Lk.538</ref>. Kiri kirjutati tõenäoliselt Korintoses, [[57]]/[[58]]. aasta talvel[[talv]]el<ref>Raymond E. Brown (1997). "An introduction to the New Testament". New Haven and London: Yale University Press. Lk.560</ref><ref>Donald A. Hagner (2012). "The New Testament: A historical and theological introduction." Grand Rapids, Michigan: Baker Academics. Lk.521</ref>.
Viide "Roomas" (1:7) puudub mõningates käsikirjades. Eeldatavasti on see välja jäetud rõhutamaks kirja tähtsust ja paikapidavust kõigi kristlaste jaoks.<ref>Eduard Schweizer (1991). A theological introduction to the New Testament. Nashville: Abingdon Press. Lk.83</ref>
VägaViide väike"Roomas" osa(1:7) teadlastestpuudub usubmõningates käsikirjades, etmistõttu roomlasteteoloogid kirion jaarvamusel, selleet 16. peatükksõna on algseltvälja olnudjäetud kaks erinevatrõhutamaks kirja. Natuketähtsust suurem osa teadlaseid peab 16. peatükki lihtsalt hiljem lisatuks. Mõningad teadlased leiavad ka, et peatükid 9-11ja eipaikapidavust olekõigi tõeliseltkristlaste pauliinlikudjaoks.<ref>Eduard Raymond E. BrownSchweizer (19971991). An"A theological introduction to the New Testament". New Haven and LondonNashville: Yale UniversityAbingdon Press. Lk.56083</ref>
 
Mõned teoloogid arvavad, et roomlaste kiri ja selle 16. peatükk on algselt olnud kaks erinevat kirja. Teised peavad 16. peatükki lihtsalt hiljem lisatuks. Mõningad teadlased leiavad ka, et peatükid 9-11 ei ole tõeliselt pauliinlikud.<ref> Raymond E. Brown (1997). "An introduction to the New Testament". New Haven and London: Yale University Press. Lk.560</ref>
Rooma oli riigi pealinn. Rooma kristliku koguduse rajas eeldatavasti apostel [[Peetrus]]<ref>Bart D. Ehrman (2000). The New Testament: A historical introduction to the early christian writings. New York: Oxford University Press. Lk.320</ref>.
 
Rooma oli riigi pealinn. Rooma kristliku koguduse rajas eeldatavasti apostel [[Peetrus]]<ref>Bart D. Ehrman (2000). "The New Testament: A historical introduction to the early christian writings." New York: Oxford University Press. Lk.320</ref>.
 
Kirja varasemad säilinud katkendid sisalduvad Papüürus 27, Papüürus 40 ja Papüürus 46 [[manuskript]]idel [[3. sajand]]ist.
 
== Eesmärk ==
Kiri roomlastele erineb kõigist teistest Pauluse kirjadest: see on kirjutatud kogudusele, millele ta ise alust ei pannud, linnas,ega mida ta ise külastanud ei olepolnud. Samuti on teiste Pauluse kirjade eesmärgiks adresseerida probleeme, mis on tema loodud kogudustes üles kerkinud. Kirjas roomlastele ei nähtu aga kuskil, et Paulus oleks teadlik ühestki probleemist, mis oleks Rooma koguduses tekkinud. <ref>Bart D. Ehrman (2000). "The New Testament: A historical introduction to the early christian writings." New York: Oxford University Press. Lk.319</ref>
 
EsmaltPaulus soovis Paulusesmalt teada anda oma soovist Rooma kogudust külastada. Samuti kirjutab ta oma plaanidest laiendada misjonitööd läände, nimelttäpsemalt Hispaaniasse. Teel sinna loodabki ta Roomas vahepeal peatuda. Tõenäoliselt soovis Paulus rajada Rooma ka oma lääne poole suunatud misjonitöö baasi. Samuti loodab ta Rooma koguduse moraalsele ja rahalisele toele.<ref>Bart D. Ehrman (2000). "The New Testament: A historical introduction to the early christian writings." New York: Oxford University Press. Lk. 319-320</ref> Paulus kirjutab ka väga põhjalikult sellest, kuidas tema näeb ja mõistab evangeeliumi, et roomlastele, kes teda otseselt ei tunne, oleksid tema seisukohad arusaadavad.<ref>Donald A. Hagner (2012). "The New Testament: A historical and theological introduction." Grand Rapids, Michigan: Baker Academics. Lk. 521</ref>
 
== Ülesehitus ==
Pauluse kiri roomlastele koosneb 16 peatükist, mis jagunevad 433 salmiks. Kirja jagas peatükkideks Inglise Rooma Kirikuinglise [[kardinal]] [[Stephen Langton]] ([[1150 ]] [[1228]]) [[13. sajandilsajand]]il ja salmideks Prantsuse trükkal ja õpetlane [[Robert Estienne]] ([[1503 ]]- [[1559]]) [[1551]]. aastal.
 
== Sisu ülevaade ==
* 1:1–1:17 – Sissejuhatus
* 1:18–8:39 Kirja õpetuslik peaosa - inimkonna süü, Jumala õiglane kohus, patuse õigeksmõistmine usu läbi, Seaduse tegudest sõltumata, Vaimu loodav uus elu, vabadus patust ja seaduse orjusest.
* 1:18–8:39 Kirja õpetuslik peaosa
* 9:1–11:36 Jumala päästeajalooline plaan - Jumala päästeplaanis on Iisrael ja paganrahvad võrdse staatusega, pääste on mõeldud kõigile, Iisraeli pääsemine, Jumal ei ole hüljanud oma rahvast.
Inimkonna süü, Jumala õiglane kohus.
* 12:1–15:13 Usk ja elu - Usk annab jõudu elada Jumala tahte kohaselt.
Patuse õigeksmõistmine usu läbi, Seaduse tegudest sõltumata.
* 15:14–16:27 Lõppsõnad ja tervitused - apostel kirjeldab oma ülesannet; uued reisiplaanid, lõputervitused Rooma kogudusele.
Vaimu loodav uus elu, vabadus patust ja seaduse orjusest.
* 9:1–11:36 Jumala päästeajalooline plaan
Jumala päästeplaanis on Iisrael ja paganrahvad võrdse staatusega, pääste on mõeldud kõigile.
Iisraeli pääsemine, Jumal ei ole hüljanud oma rahvast.
* 12:1–15:13 Usk ja elu
Usk annab jõudu elada Jumala tahte kohaselt.
* 15:14–16:27 Lõppsõnad ja tervitused
Apostel kirjeldab oma ülesannet; uued reisiplaanid.
Tervitused Rooma kogudusele.
 
== Õpetus==
* pühitsus
 
Kirja keskne teema on [[Jeesus Kristus|Jeesuse Kristuse]]e [[evangeelium]]: <ref>Rm 1:16-17.</ref>
{{cquote|"Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele. Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud: "Aga õige jääb usust elama"."}}
 
== Tähendus ajaloos ==
Pauluse kirjal roomlastele on [[kiriku ajalugu|kiriku ajaloos]] olnud suur mõju. Lugedes kirjakohta Rm 13:13-14 pöördus [[kristlus|kristlusse]]esse [[Augustinus]], kes Rm 5:12 alusel rajas õpetuse [[pärispatt|pärispatust]]. Olulisel kohal oli Rooma kiri [[reformatsioon]]i ajal. [[Martin Luther]] tõdes Rooma kirja lugedes, et [[Jumal]]a ees võib inimene õigeks saada üksnes [[arm]]ust ja mitte heade tegude tõttu. [[Melanchton]] nimetas Rooma kirja [[kristlus|kristliku]] [[teoloogia]] kokkuvõtteks. Sarnase hinnangu andis ka [[Jean Calvin]]. Üks [[metodism]]i rajajaid, [[John Wesley]] elas läbi usulise ärkamise, kui ta luges Lutheri kirjutatud eessõna kirjale roomlastele. Samuti oli Rooma kirjal eriline tähendus [[Karl Barth]]ile ja väga paljudele teistele teoloogidele.<ref>Bruce, F. F. Bruce (2012). "Pauluse kiri roomlastele." Tallinn: Logos. Lk.51-53</ref>
 
Pauluse kiri roomlastele on Uue Testamendi kõige täielikum ja selgem Kristuse ja tema tegude kirjeldus - kaanon kaanonis, mis on kristluse tuuma klassikaline seletus. PaulusMõned onteoloogid peavad Paulust kiriku ülimülimaks Jeesuse interpreteerijainterpreteerijaks.<ref>Donald A. Hagner (2012). "The New Testament: A historical and theological introduction." Grand Rapids, Michigan: Baker Academics. Lk.539</ref>
 
== Kiri eesti keeles==
== Kirjandus ==
*[[F.F. Bruce]]: "Pauluse kiri roomlastele". MTÜ Allika, 2013
*[[Donald Guthrie]]: “New"New Testament introduction”introduction". Itervarsity Press, 1990
*[[Bart D Ehrman]]: “The"The New Testament. A Historical Introduction to the Early Christian Writings." Oxford University Press, 2000
*[[Eduard Schweizer]]: “A"A Theological Introduction to the New Testament”Testament". Abindon Press, 1991
*[[Donald A. Hagner]]: “The"The New Testament : a historical and theological introduction Grand Rapids”Rapids". Baker Academic, 2012
*[[Helmut Koester]]: “Introduction"Introduction to the New Testament. Volume one, History, culture, and religion of the Hellenistic Age”Age". Paperback ed, 1987
*[[Helmut Koester]]: “Introduction"Introduction to the New Testament. Volume two, History and literature of early Christianity” Christianity". Paperback ed, 1987
*[[Raymond Edward Brown]]: "An introduction to the New Testament”Testament". Yale University Press, 2010
 
== Välislingid==