Erinevus lehekülje "Eksiilvalitsus" redaktsioonide vahel

P
resümee puudub
P (Robot: muudetud 24 intervikilinki, mis on nüüd andmekogus Wikidata)
P
'''Eksiilvalitsus''' ehk '''pagulasvalitsus''' on riigi [[valitsus]], mis on olnud sunnitud oma riigist lahkuma ja tegutseb sellest väljaspool. Eksiilvalitsuse liikmed püüavad hoida välismaailma tunnustust riigi või valitsuse [[õiguslik järjepidevus|õiguslikule järjepidevusele]] pärast riigi okupeerimist või annekteerimist või põhiseadusliku valitsuse põhiseadusevastast kukutamist.
 
== 1. Eksiilvalitsuse teooria ==
 
Mõiste "eksiilvalitsus" all mõeldakse valitsust, mis ühel või teisel põhjusel on sunnitud oma riigi territooriumilt lahkuma. Eksiilvalitsusi seotakse tavaliselt Esimese ja Teise maailmasõjaga. 1914. aastast on umbes 70 institutsiooni eksiilis nimetanud või nõudnud, et neid nimetataks teatud riikide "valitsuseks". Neist 70 "valitsusest" eksiilis on ainult 39 saanud kas ''[[de facto]]'' või ''[[de iure]]'' tunnustuse ühelt või mitmelt riigilt. <ref> Talmon, S. Recognition of Governments in International Law with Particular Reference to Governments in Exile. Oxford: Clarendon Press, 1998</ref> Teises maailmasõjas oli esimeseks eksiilvalitsuseks Poola valitsus (17. september 1939), kellele järgnesid mhteiste Luxembourghulgas Luksemburg, Belgia, [[Norra eksiilvalitsus|Norra]] jt. Suur osa eksiilvalitsusi põgenes Londonisse.
 
Valitsuste tunnustamine muutub oluliseks erinevates situatsioonides:
# situatsioonis, kus kaks valitsust pretendeerivad ainukese legitiimse valitsuse positsioonile (nt Hiina),;
# juhtumjuhtumil, kui üks valitsus väidab olevat territooriumi valitsus, mis on ''de facto'' tema territooriumist lahku löönud (nt Küpros),;
# situatsioonsituatsioonis, kus ükskõik millised võimud väidavad olevadolevat okupeeritud territooriumi legitiimne valitsus (Teise maailmasõjaaegsedmaailmasõja aegsed okupeeritud riikide valitsused, sh Norra, Poola, Belgia jt) <ref> Talmon, S. Recognition of Governments in International Law with Particular Reference to Governments in Exile. Oxford: Clarendon Press, 1998</ref>.
 
Ollakse seisukohal, et rahvusvahelistes suhetes esindab riiki tema valitsus, kuna tal on piiramatu ja ainulaadne kompetents rahvusvahelises õiguses oma riiki esindada ja antud juhul on ebaoluline, kas valitsus on eksiilis või ''[[in situ]]'' <ref> Talmon, S. Recognition of Governments in International Law with Particular Reference to Governments in Exile. Oxford: Clarendon Press, 1998</ref>. Seetõttu on ka tunnustamine üsna loomulik protsess, mida võib ka näha Teise maailmasõjaaegsetemaailmasõja aegsete eksiilvalitsuste profiilidest, kus Saksamaa poolt okupeeritud riikide valitsused said lääneliitlaste tunnustuse, kuna nad olid rahva poolt legitiimselt valitud valitsused. Mõnda riiki (nt Holland) tunnustati nii lääneliitlaste kui ka teljeriikide poolt, samas oli Teises maailmasõjas riike (nt Bulgaaria), keda tunnustati vaid Saksamaa ja/või teljeriikide poolt. Eksiilvalitsused pidid seega töötama selle nimel, et saaksid endale võimalikult paljude riikide tunnustuse, kuna vaid sel moel said valitsused tagada endale tegutsemisvõimalused ja seaduslikkuse rahvusvahelisel tasandil.
 
Eksiilvalitsuste teooria uurija Talmon märgib, et eksiilvalitsused sõltuvad oma [[legitiimsus]]e saavutamises peamiselt neljast tegurist. Nendeks on:
Eksiilvalitsuse põhieesmärgiks on oma territooriumi vabastamine ja seeläbi suveräänsuse saavutamine. Sellest tulenevalt on eksiilis olles valitsuse peamisteks ülesanneteks luua riigis, kuhu on pagetud, riigi juhtimiseks vajalik infrastruktuur (sh kommunikatsioonivahendid, ruumid, tööjõud), saavutada teiste riikide tunnustus ja seeläbi alustada nendega ametlikku koostööd. Mitte vähem tähtis samm pole kodumaale jäänud rahvaga kontakti loomine ja hoidmine, et saavutada nende tunnustatus. Oma rahva tunnustus on oluline, et valitsus saaks kodumaale naastes jätkata võimulolekut või teha ettevalmistusi võimu üleandmiseks.
 
Eksiilvalitsuste peaeesmärgi – kodumaale naasmine - saavutamisel on rida takistusi, mhmuu hulgas territoriaalne kaugus ja eraldatus kodumaast. Ühelt poolt takistab kaugus kodumaale jäänud rahva õiguste kaitsmist, teiselt poolt ollakse eemal kodumaal olevast infrastruktuurist. Vähem oluline pole seegi, et antud tingimustes on eksiilvalitsuse inim- ja materiaalsed ressursid madaladnapid. Eksiilvalitsused sõltusid oma tegutsemisvabaduses ka vastuvõtva riigi volist. Näiteks ei olnud [[Tšehhoslovakkia]] kohtul Suurbritannias volitusi teostada oma õigusi. Tuleb märkida, et piiratud volitused ei tähendanud riigi suveräänsuse kaotamist, lihtsalt piiratust. <ref> Talmon, S. Recognition of Governments in International Law with Particular Reference to Governments in Exile. Oxford: Clarendon Press, 1998</ref>
 
Riigi vabastamise korral ei olnud Teises maailmasõjas liitlasriikidel õigus vabastatavale maale asuda enne selle seadusliku valitsuse loata. Selliseid kokkuleppeid ei sõlmitud aga valitsustega eksiilis, keda (enam) ei tunnustatud, nagu nt Poola valitsus Londonis. Kuna NLNõukogude Liit oli loonud sidemed Poola Rahvusliku Vabastamise Komiteega (loodud 23. juuni 1944) ja kirjutanud alla NL-Nõukogude Liidu – Poola suhteid ja Poola administratsiooni käsitlevale kokkuleppele, siis võtsid lääneliitlased Poola valitsuselt Londonis tunnustuse. <ref> Talmon, S. Recognition of Governments in International Law with Particular Reference to Governments in Exile. Oxford: Clarendon Press, 1998</ref> Nagu näha Teise maailmasõjaaegsetestmaailmasõja aegsetest eksiilvalitsuste profiilidest, ei saanud mitte kõik eksiilvalitsused pealepärast sõda võimule tulla. Võimule naasid enamasti eksiilvalitsused, kes olid saanud lääneriikidelt tunnustuse ja suutsid säilitada oma legitiimsust sõja lõpuni.
 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et Teise maailmasõja eksiilvalitsuste puhul oli olulisim nende tegevus tunnustamisetunnustuse saamisel, mis andis võimaluse tegutseda oma riigi huvides. Lääneriikide poolt tunnustatud valitsused said enamasti naasta sõja lõpus kodumaale võimu juurde. Erandiks oli Poola, kus tekkisid erimeelsused lääneliitlaste ja NLiNõukogude Liidu vahel.
 
==Viited==