Rahvusvahelise Looduskaitseliidu soovitused ökoloogiliseks taastamiseks: erinevus redaktsioonide vahel

P
resümee puudub
PResümee puudub
[[Rahvusvaheline Looduskaitseliit]] ([[inglise keel|ingliskeelne]] lühend '''IUCN''' (''International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources'', enamlevinudlevinum nimi on ''World Conservation Union''), on riikide, valitsusasutuste ja valitsusväliste organisatsioonide ülemaailmne liit, mis on välja andnud soovitused [[Ökoloogiline taastamine|ökoloogiliseks taastamiseks]]<ref name="Keenleyside jt, 2012"/>. __NOTOC__
 
===Ole kaitseala väärtuste taastamisel ja säilitamisel efektiivne===
Vajadus taastamiseks tekib, kui ökosüsteemi struktuuri või funktsiooni näitaja langeb piirväärtusest allapoole. Üldiseks eesmärgiks on taastada iseseisvalt funktsioneeriv ökosüsteem, mis on bioloogiliselt mitmekülgne ning seotud vastavale alale tüüpiliste geograafiliste, geoloogiliste ja klimaatiliste teguritega. Sekkumise ulatus, kestvus ja tüüp sõltuvad sellest, kui kaugele ökoloogiline allakäik on arenenud. Muutused hoolduses, näiteks sagedasem invasiivsete liikide eemaldamine, võib olla kõik, mida eesmärgi täitmiseks vaja teha. Kui allakäik on kaugele arenenud, on vaja taastada ka [[Abiootilisus|abiootilisi]] omadusi (nt pinnase kvaliteet), enne kui hakatakse tegelema bioloogiliste teguritega.
 
* MaksimiseeriMaksimeeri süsteemi resistentsuse taastamiseks suunatud tegevuste osakaal
Taastatud ökosüsteemid peavad suutma toime tulla ja kohaneda keskkonnamuutustega. Kui ökosüsteem ei suuda kohaneda, võib see minna olekusse, millest taastumine on keeruline või võimatu. Paljudel juhtudel on keskkonnamuutuste mõjuteguriteks kliima soojenemine, jätkusuutmatu ressursikasutus või invasiivsed liigid. [[Resistentsus]]ele suunatud strateegiast lähtuvalt võidakse väga hullus seisukorras ökosüsteemide taastamisele eelistada projekte, milles taastatakse vähem kahjustatud ökosüsteeme, kui see tähendab efektiivsemat aja, pingutuse ja ressursside panustamist.
 
Täpsed seireandmed, mida aja jooksul kogutakse, aitavad hinnata progressi eesmärkide saavutamisel ja võimaldavad projekti eluea jooksul teha vajalikke muudatusi. Hästi dokumenteeritud seireandmed võivad aidata ka edaspidiste projektide planeerimisel.
 
===Ole võimekas kasulike tulemuste maksimeerimisel, minimiseeridesminimeerides aja, ressursside ja pingutuse kulu===
 
* Kaalu taastamise eesmärke ja sihte süsteemsel ja kohalikul skaalal, järjestades tegevused tähtsuse järjekorras.
 
* Kindlusta pikaajaline võimekus ja tugi taastamistöö hooldamiseks ja seireks
Kaitsealade taastamine nõuab aega, raha ja pühendumist; lõpetamata projekti hülgamine võib tähendada, et kulutatud töö läheb raisku ja looduse seisukord halveneb (nt invasiivsete liikide sissetungi korral). Riski saab minimiseerida,minimeerida kuipikaajalise viia sisse pikaajaline planeerimisprotsessplaneerimisprotsessiga, mis hõlmab pidevat taastamistegevuste võimekuse hindamist.
 
* MaksmiseeriMaksimeeri panus taastamistöödesse, suurendades kaitsealadel looduslikku kapitali ja täiustades [[Ökosüsteemi teenused|ökosüsteemi teenuseid]].
Mitmed uuringud on näidanud ökosüsteemi teenuste kasulikku poolt. Selliste väärtuste rõhutamine aitab suurendada teadlikkust ökoloogilisest taastamisest ja leida lisarahastust. Vaatamata sellele peaks ökosüsteemi teenustega seotud taastamiseesmärgid olema teisejärgulised võrreldes üldiste taastamiseesmärkidega. Hästi läbimõeldud projektid suudavad täita mõlemaidmõlemat eesmärkeeesmärki.
 
* Panusta jätkusuutlike elatisvahendite loomisele kohalike kogukondade ja põliselanike seas, kes sõltuvad kaitsealadest.
Hästi planeeritud ja ellu viidud ökoloogilise taastamisega panustatakse elatisturvalisusesseelatisturvalisusse, seda näiteks jätkusuutliku saagikoristuse ning looduslike ressurssidega kauplemisega või pakkudes ökoloogilisel taastamisel kohalikele inimestele tööd. Traditsioonilised ressurside majandamisega seotud tegevused, mis on põlis- ja kohalikele kogukondadele tuttavad, võivad olla väga kuluefektiivsed.
 
* Integreeri ja kordineeri arvestades rahvusvaheliste arenguprogrammide ja projektidega.
 
* Effektiivne suhtlus toetab ökoloogilist taastamist.
Taastamist aitab toetada regulaarne ja täpne suhtlemine osapoolte vahel ning tegevused külastajatele, kohalikele ja muudele inimesteleteistele, kes on kaitsealast huvitatud.
 
* Paku rikkalikult ekperimenteerimisvõimalusi, mis soodustavad seotus- ja vastutustunde tekkimist kaitseala suhtes.
144 087

muudatust