Aseskeem

(Ümber suunatud leheküljelt Ekvivalentskeem)

Aseskeem on elektrotehnikas lihtsatest elementidest koosnev skeem, mis näitlikult esitab tegelikus seadises (näiteks takistis, dioodis) või seadmes (näiteks trafos, võimendis) toimuvaid protsesse ja neid määravaid parameetreid.[1]

Takisti aseskeem: R takistus, C rööpmahtuvus, L jadainduktiivsus
Fotodioodi aseskeem

Aseskeemi saamiseks asendatakse lähteskeemi elemendid neid iseloomustate suurustega, nagu takistus (või juhtivus), mahtuvus, induktiivsus, vooluallikas või pingeallikas. Nii saadakse seadme sisemiste parameetrite ja nendevaheliste seoste mudel. Aseskeemi elementide valikul arvestatakse uuritavate nähtuste iseloomu ja tulemuste vajalikku täpsust.

Aseskeeme kasutatakse elektri- ja elektroonikaseadmetes toimuvate protsesside analüüsimise ja arvutuse lihtsustamise eesmärgil.[1]

Tüüpilisteks aseskeemi näideteks on takisti, induktiivpooli ja kondensaatori aseskeemid.

Induktiivpooli puhul lisandub lihtsaimas aseskeemis induktiivsusele L temaga järjestikune poolitraadi aktiivtakistus R. Kõrgemate sageduste korral on vaja lisada pooli konstruktiivset mahtuvust arvestav paralleelne mahtuvus Cp.

Kondensaatorite puhul lisandub aseskeemi dielektrikuskadu arvestav rööptakistus Rp. Mõnel juhul tuleb lisada dielektriku leket arvestav paralleelne lekketakistus.

Viited

muuda
  1. 1,0 1,1 Tehnikaleksikon. Tallinn, Valgus, 1981