Dielektrikuskadu

Dielektrikuskadu on elektrivälja toimel dielektrikus tekkiv soojusenergia. Välja energia kulub ära dipoolide orienteerimiseks.

Polümeeride dielektrikuskadu võib oluliselt sõltuda temperatuurist (kui dipoolid on peaahelas), sest ahelaga seotud dipoolide pöördumine on seotud suurema ahelalõigu pöördumisega ja sõltub seega ahela painduvusest-liikuvusest. Ahel on liikuvam alles klaasistumistemperatuuri lähedal (või plastifikaatorite olemasolul).