Ekstensionaalsus

Ekstensionaalsus sünonüümsete keelendite asendatavus mingis kontekstis või keeles.

Ekstensionaalsus tähendab loogikas ja filosoofias, et liitavaldis ekstensioon sõltub ainult koostisosade ekstensioonidest. Keel või teooria on ekstensiomaalne, kui liitväljendi osaks olevat väljendit saab asendada teise sama ekstensiooniga väljendiga, ilma et see mõjutaks liitväljendi ekstensiooni. Sama ekstensiooniga avaldisi koekstensionaalseteks.

Paljud keelelised kontekstid on mitteekstensionaalsed, näiteks kaudne kõne ja võimalikkust kirjeldavad laused.

Vaata ka

muuda