Egoism ehk isekus on isiksuseomadus, mille korral inimene tähtsustab iseennast ja käitub enda huvides, seades enda vajadused teiste omadest kõrgemale. Egoismi vastand on altruism.

Egoistlik käitumine aitab inimesel paljudes olukordades säilitada enesehinnangut läbi enese väärtustamise.

EgomaaniaRedigeeri

  Pikemalt artiklis Egomaania

Kuigi teatud määral egoismi on eluterve ja vajalik, nimetatakse märkimisväärselt enesekeskse käitumise korral inimest egomaniakiks. Egomaania korral on inimesel kõrge eksplitsiitne kuid madal implitsiitne enesehinnang.

Egomaniakk näitab käitumisega üleolekut teistest, uhkust enda üle ja väljendab arvamust, et ta on teistest osavam, andekam ja targem. Egomaniakk jätab teisi halvustava käitumisega mulje, et oskab kõike ja on teistest kõigis valdkondades parem. Selline mõtteviis võib nad viia ka vägivallatsemisteni, kui nende enesehinnangut ohustatakse.