Altruism on tahtlik teise heaolu või teise huvide järgimine ilma omapoolset otsest kasu taotlemata.

Sõna võttis kasutusele Auguste Comte.

Altruism on egoismi vastand.

Altruistliku käitumise soodustamine (lastel) Redigeeri

Mitmed uurimused on näidanud, et  väikelapsed abistavad spontaanselt võõraid inimesi. Laste altruismi  arengus on oluline  roll vanemlikul kasvatusstiilil (Pilivian, 2009) ja et laste prosotsiaalne käitumine (sisaldab altruismi, abistamist, jagamist ja lohutamist) on hiljem positiivselt seotud  nende akadeemiliste tulemuste ja sotsiaalsete eelistustega. Artiklis "Plasticity of Altruistic Behavior in Children" kirjeldatakse uurimust, mis viidi läbi esimese klassi õpilaste hulgas. Uuringus püüti lastes altruistlikku käitumist soodustada erinevate loovate tegevuste abil, seda nimetatakse sekkumiseks. Sekkumine tähendas 10 nädala kestel toimunud 50-minutilist sessiooni, millest esimese 30 min jooksul viidi läbi programm ning ülejäänud ajal jälgiti ja täheldati üles laste käitumine, mil nad tegelesid kunstiga.

Selline sekkumise programm edendas suurepäraselt muutusi laste käitumises, mis peegeldus märkimisväärselt altruistlikkust mõõtvas testis ja samuti võimes säilitada rahu.

Samalaadseid tulemusi on ka saadud teiste erinevate uuringute puhul, mis on läbi viidud algklassi laste hulgas (5-7 aastased) ja on loodud laste koostoimimise jälgimiseks mingite tegevuste juures. Need näitavad, et ka sel juhul suureneb lapse eneseusk, loovus ja prosotsiaalne käitumine  (Garaigodobil, 2004, 2005; Garaigodobil & Berrueco, 2007).

Vaata ka Redigeeri

Kirjandus Redigeeri

  • Felix Warneken , Brian Hare, Alicia P Melis jt, Spontaneous Altruism by Chimpanzees and Young Children, 26. juuni 2007, DOI: 10.1371/journal.pbio.0050184
  • Garaigordobil, M., & Berrueco, L. (2007). Effects of an intervention program in children aged 5-6 years: Assessment of proactive change in behavioural and cognitive development factors. Summa Psicologica, 4, 3–19.
  • Piliavin, J. A. (2009). Altruism and helping: The evolution of a field: The 2008 Cooley-Mead presentation1. Social Psychology Quarterly, 72, 209–225.
  • Lozada, M., D'Adamo, P., & Carro, N. (2014). Plasticity of Altruistic Behavior in Children. Journal Of Moral Education,43(1), 75-88.