Mitte segi ajada õigeusu mõistega eesseisja

Eestseisja on autokefaalse või autonoomse õigeusu kiriku pea. Eestseisja ametinimetust esineb ka muudes konfessioonides ja organisatsioonides.

Õigeusu kirikus

muuda

Õigeusu kirikus on kirikute eestseisjatel erinevad ametiastmed ja tiitlid.

Patriarhaadid ja autokefaalsed kirikud
Kirik Ametiaste Eestseisja tiitel
Konstantinoopoli Oikumeeniline Patriarhaat patriarh Konstantinoopoli oikumeeniline patriarh
Aleksandria patriarhaat patriarh Aleksandria ja kogu Aafrika paavst ja patriarh
Antiookia patriarhaat patriarh Antiookia, Süüria, Araabia, Kiliikia, Iveeria ja kogu Ida patriarh
Kreeka Õigeusu Kirik peapiiskop Ateena ja kogu Kreeka peapiiskop
Konstantinoopoli Oikumeenilise Patriarhaadi koosseisus olevad autonoomsed kirikud
Kirik Ametiaste Eestseisja tiitel
Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik metropoliit Tallinna ja kogu Eesti metropoliit
Soome Õigeusu Kirik peapiiskop Helsingi ja kogu Soome peapiiskop
Moskva Patriarhaadi koosseisus olevad autonoomsed kirikud
Kirik Ametiaste Eestseisja tiitel
Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik metropoliit Tallinna ja kogu Eesti metropoliit
Moskva Patriarhaadi Ukraina Õigeusu Kirik metropoliit Kiievi ja kogu Ukraina metropoliit

Vaata ka

muuda