Mitte segi ajada õigeusu mõistega eestseisja

Eesseisja (kreeka keeles προϊστάμενος; vene keeles настоятель) on peamiselt õigeusu kontekstis kasutatav ametinimetus, mis võib tähendada:

Eesti keeles on samas tähenduses kasutusel ka mõisted eesnik ja esinik.

Eesseisjat tuleb eristada eestseisjast, kelleks nimetatakse õigeusus autokefaalse või autonoomse õigeusu kiriku pead. Eestseisja ametinimetust esineb ka muudes konfessioonides ja organisatsioonides.