Eesti kultuuriseltside loend

Selts – juba 19. sajandil oli vabatahtlikku ühingut tähistava saksakeelse sõna Gesellschaft vasteks eesti keeles kujunenud sõna ’selts’. Seltsi nime kandvate ühingute hulgas on tuntud nt Õpetatud Eesti Selts (asut. 1838) ja Estonia Selts (asut. 1865). Selts on traditsiooniline ja praegugi tavapärane osa seltsingu või mittetulundusühingu nimest; katusorganisatsiooni nimeks võib olla ka keskselts. (Mikko Lagerspetz, Kodanikuühiskona lühisõnastik, 2007) Selts on juriidiline isik (nt MTÜ), mille liikmed tegutsevad ühise eesmärgi nimel.

Kultuuriseltsi puhul on üheks ühiseks liitvaks eesmärgiks kindlasti mingi kultuuritegevuse korraldamine, arendamine vms.

Järgnevalt on loetletud Eesti kultuuriseltse.


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š Z Ž T U V W Õ Ä Ö Ü X Y