Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts

Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts on mittetulundusühing, mille eesmärk on aidata kaasa Eesti Rahva Muuseumi tegevusele, eesti ja teiste soome-ugri rahvaste ning Eestis elavate rahvusrühmade rahvakultuuri säilitamisele, uurimisele ja tutvustamisele. Seltsil on üle 1000 liikme Eestis ja mujal maailmas.

Selts asutati 14. mail 1994. Seltsi bürooruum asub Eesti Rahva Muuseumi peamajas aadressil Muuseumi tee 2.

Selts korraldab konverentse, ettekandekoosolekuid, teabepäevi, näitusi, rahvakalendri tähtpäevi tutvustavaid üritusi, õppereise ajaloolistesse ja kultuuriloolistesse paikadesse, annab välja trükiseid ning tegeleb vabatahtliku töö korraldamisega. 2016. aastal pälvis selts Vabatahtliku sõbra märgi. Seltsil on oma aastaraamat Lee, millest 2017. aastal ilmus 23. number.

ERMi Sõprade Seltsi juhatusse kuuluvad:

  • Esimees Tanel Linnus – Võrumaa Kutsehariduskeskuse direktor
  • Aseesimees Liivi Soova - Tallinna Rahvaülikooli direktor
  • Jaak Prozes - Fenno-Ugria Asutuse nõunik
  • Ülo Siimets – Eesti Rahva Muuseumi Raadi majandusjuht
  • Jaan Õunapuu – Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonnaTartumaa talituse juhataja
  • Virve Tuubel – Eesti Rahva Muuseumi giid-pedagoog
  • Jaan Palumets - Saue Gümnaasium

Seltsi auliikmed on:

Välislingid

muuda