Eesti keele varamu

"Eesti keele varamu" on alates 2015. aastast ebakorrapäraselt ilmuv eestikeelne raamatusari, mille eesmärgiks on esitada põhiline teadmine eesti keele ehituse ja kasutuse kohta.[1]

Sarja peatoimetaja on Helle Metslang, kolleegiumisse kuuluvad Mati Erelt, Külli Habicht, Tiit Hennoste, Reet Kasik, Karl Pajusalu ja Jüri Viikberg.[1]

Sarja annab välja Tartu Ülikooli Kirjastus.

Sarjas ilmunud raamatud muuda

  1. Reet Kasik, "Sõnamoodustus". 425 lk. 2015. ISBN 978-9949-32-985-4.
  2. Eva Liina Asu, Pärtel Lippus, Karl Pajusalu, Pire Teras, "Eesti keele hääldus". 288 lk. 2016. ISBN 978-9949-77-250-6
  3. Mati Erelt, Helle Metslang (toim.), "Eesti keele süntaks". 924 lk. 2017. ISBN 978-9949-77-436-4
  4. Annika Viht, Külli Habicht, "Eesti keele sõnamuutmine". 438 lk. 2019. ISBN 978-9949-03-051-4
  5. ilmumas
  6. Külli Prillop, Karl Pajusalu, Eva Saar, Sven-Erik Soosaar, Tiit-Rein Viitso, "Eesti keele ajalugu". 420 lk. 2020. ISBN 978-9949-03-541-0
  7. ilmumas
  8. Jüri Viikberg, "Eesti murrete grammatika". 360 lk. 2020. ISBN 978-9949-03-228-0

Viited muuda

Välislingid muuda