Eesti Teatri Agentuur

Eesti Teatri Agentuur on Eesti ja vähemal määral ka välismaa teatritemaatikaga tegelev sihtasutus.

Eesti Teatri Agentuur loodi 2007. aasta juunis Eesti Teatriliidu ja Eesti Etendusasutuste Liidu poolt Eesti Näitemänguagentuuri ja Eesti Teatriliidu Teabekeskuse baasil. Eesti Teatri Agentuur võttis üle mõlema asutuse töökohustused, olles võtnud üle kõik Eesti Näitemänguagentuuri sõlmitud lepingud, jätkates dramaturgia autoriõiguste omandamist ja vahendamist, eesti näitekirjanduse edendamist, teatriinfo koondamist ja edastamist, eesti teatri tutvustamist välismaal ning Eesti teatristatistika kogumist ja publitseerimist. Agentuur alustas tegevust 1. jaanuaril 2008.[1][2]

Põhikirja järgi on agentuuri eesmärkideks muu hulgas:[3]

  • edendada teatri- ja dramaturgiaalast tegevust Eesti Vabariigis;
  • tutvustada eesti teatrit väljaspool Eesti Vabariiki;
  • omandada ja vahendada autoriõigusi;
  • koguda ja vahendada teatrialast informatsiooni ja statistikat;
  • korraldada teatrit ja dramaturgiat populariseerivaid üritusi: koolitusi, seminare, ettelugemisi, näitusi jms.

Agentuur jätkab 1995. aastal alustatud näidendivõistluste korraldamist ja Eesti algupärandite tõlgete tellimist. Veel tegeleb agentuur teatriinfo kogumise, edastamise ja vahendamisega. Eesti Teatri Agentuur jätkab ka Eesti Teatriliidu Teabekeskuse alustatud riigi dotatsioonil teatrite repertuaari- ja majandusstatistika koondamist ja publitseerimist.[4]

Eesti Teatri Agentuur haldab Eesti Näitemänguagentuuri juurde loodud raamatukogu, mis sisaldab eesti algupäraste näidendite kõrval ka võõrkeelseid ja tõlgitud näidendeid, anti samuti üle Eesti Teatri Agentuurile. Kõik näidendid on kantud näidendite andmebaasi, mis sisaldab infot ka Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis, Eesti Draamateatri arhiivis ja mõningates erakogudes olevate näidendite kohta. Näidendeid on võimalik laenutada.

Vaata ka

muuda

Viited

muuda

Välislingid

muuda