Eesti Sotsioloogide Liit

Eesti Sotsioloogide Liit (lühend ESL) on 1999. aastal asutatud liit, mis ühendab kutselisi sotsiolooge ja teisi sotsioloogiaga seotud või selle vastu huvi tundvaid inimesi[1][2].

Eesti Sotsioloogide Liit on 1990. aastal asutatud Eesti Akadeemilise Sotsioloogide Liidu õigusjärglane[1]. Ühingu eesmärgiks on oma liikmete ning Eesti sotsioloogia ja sotsiaalteaduste edendamine.

Põhikirja järgi on liidu eesmärkide seas[1]:

 • koondada sotsioloogiaga tegelevaid inimesi Eestis;
 • edendada sotsiaalsete protsesside teaduslikku uurimist Eestis;
 • tutvustada eesti sotsioloogide uurimistulemusi ja tegevussuundi väljaspool Eestit;
 • tõsta sotsioloogiliste uuringute osatähtsust Eesti ühiskonnale oluliste programmide ja otsuste väljatöötamisel;
 • aidata kaasa sotsioloogilise harituse edendamisele Eestis;
 • osaleda kutseliste sotsioloogide ettevalmistuses ja täiendõppes;
 • korraldada infovahetust Eesti sotsioloogide vahel, aidata kaasa uuringutulemuste avalikustamisele ning sotsioloogiliste teadmiste levitamisele avalikkuses;
 • hoida Eesti sotsioloogiliste uuringute korraldamise põhireeglistikku vastavuses rahvusvaheliselt heakskiidetud nõuetega;
 • kaitsta Eesti sotsioloogide professionaalseid huve.

Eesti Sotsioloogide Liidu tegevust juhib alaliselt juhatus. 2023. aasta aprilli seisuga kuuluvad liidu juhatusse president Mai Beilmann (Tartu Ülikool), asepresidendid Anu Masso (Tallinna Tehnikaülikool) ja Tõnis Saarts (Tallinna Ülikool) ning juhatuse liikmed Veronika Kalmus (Tartu Ülikool), Rein Murakas (Tartu Ülikool), Signe Opermann (Tartu Ülikool), Marit Rebane (Tallinna Tehnikaülikool), Kristjan Silm (Tartu Ülikool), Tõnis Stamberg (Turu-uuringute AS) ja Sten Torpan (Tartu Ülikool / Kaitseväe Akadeemia).

Eesti Sotsioloogide Liidu presidendid on olnud Mikko Lagerspetz, Leif Kalev, Marju Lauristin, Triin Vihalemm, Veronika Kalmus ja Airi-Alina Allaste. Juhatusse on varem kuulunud Kadri Aavik, Mare Ainsaar, Airi-Alina Allaste, Malin Sofia Joons, Aivar Joorik , Kaarel Haav, Leeni Hansson, Kairi Kasearu, Aare Kasemets, Marika Kirch, Juhan Kivirähk, Krista Loogma, Oliver Nahkur, Kati Orru, Ivi Proos, Erle Rikman, Ellu Saar, Indrek Tart, Katrin Tiidenberg, Avo Trumm, Peeter Vihalemm, Triin Vihalemm.

Eesti Sotsioloogide Liit kuulub sotsioloogide rahvusvahelistesse ühendustesse European Sociological Association (ESA) ja International Sociological Association (ISA) ning on Eesti Teaduste Akadeemiaga assotsieerunud ühendus.

Viited muuda

 1. 1,0 1,1 1,2 Eesti Sotsioloogide Liit (vaadatud 25.03.2018)
 2. EE 12. köide, 2003: 99.

Välislingid muuda