Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused

(Ümber suunatud leheküljelt Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused)

Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused (Commentationes Archivi Traditionum Popularium Estoniae) on alates aastast 1935 ilmuv raamatusari, mida annab välja Eesti Rahvaluule Arhiiv.

Sarja toimetajaks on olnud Ergo-Hart Västrik.

Sarja köiteidRedigeeri

 • 1. Loorits, Oskar 1935. Das misshandelte und sich rächende Feuer I. Tartu.
 • 2. Anderson, Walter 1935. Studien zur Wortsilbenstatistik der älteren estnischen Volkslieder. Tartu.
 • 3. Loorits, Oskar 1935. Pharaos Heer in der Volksüberlieferung I. Tartu.
 • 4. Anderson, Walter 1935. Zu Albert Wesselski's Angriffen auf die finnische folkloristische Forschungsmethode. Tartu.
 • 5. Tampere, Herbert 1935. Eesti rahvaviiside antoloogia. Anthologia cantuum popularium Estonorum. I. Tartu: Eesti Rahvaluule Arhiiv.
 • 6. Loorits, Oskar 1937. Some Notes On the Repertoire of the Estonian Folk-Tale. Tartu.
 • 7. Anderson, Walter 1937. Kettenbriefe in Estland. Tartu.
 • 8. Põldmäe, Rudolf; Tampere, Herbert 1938. Valimik eesti rahvatantse. Tartu: Eesti Rahvaluule Arhiiv. [Kordustrükk: Tallinn: Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, 2001.]
 • 9. Loorits, Oskar 1939. Gedanken-, Tat- und Worttabu bei den estnischen Fischern. Tartu: Eesti Rahvaluule Arhiiv.
 • 10. Viidalepp, Richard 1939. Valimik muistendeid koolide kogumisvõistluselt 1939. Tartu.
 • 11. Loorits, Oskar 1939. Endis-Eesti elu-olu I. Lugemispalu kaluri ja meremehe elust. Tallinn: Kultuurkoondis.
 • 12. Loorits, Oskar 1940. Ununevast kultuurimiljööst. Tartu.
 • 13. Viidalepp, Richard 1940. Tööjuhiseid rahvaluulekogujaile. Tartu.
 • 14. Loorits, Oskar 1940. Das sog. Weiberfest bei den Russen und Setukesen in Estland. Tartu.
 • 15. Loorits, Oskar 1941. Endis-Eesti elu-olu II. Lugemispalu metsaelust ja jahindusest. Tartu: Teaduslik Kirjandus.
 • 16. Põldmäe, Rudolf 1941. Eesti rahvanaljandid I. Inimese eluperioodid. Tartu: Teaduslik Kirjandus.
 • 17. Loorits, Oskar 2000. Endis-eesti elu-olu III. Lugemispalu põllumehe elust. (Hiiemäe, Mall, toim.) Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum.
 • 18. Loorits, Oskar 2001. Endis-eesti elu-olu IV. Lugemispalu karjakasvataja elust. (Hiiemäe, Mall, toim.) Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum.
 • 19 (11) Loorits, Oskar 2002. Endis-eesti elu-olu I. Lugemispalu kaluri ja meremehe elust. Teine, täiendatud ja parandatud trükk. (Hiiemäe, Mall, toim.) Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum.
 • 20. Hiiemäe, Mall; Labi, Kanni 2002. Kogumisest uurimiseni. Artikleid Eesti Rahvaluule Arhiivi 75. aastapäevaks. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum.
 • ...
 • 27. Oras, Janika 2008. Viie 20. sajandi naise regilaulumaailm. Arhiivitekstid, kogemused ja mälestused. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi teaduskirjastus.
 • 29. Sarv, Mari (toim.) 2012. Regilaulu müüdid ja ideoloogiad. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum.
 • 34. Rootsmäe, Lemming; Rootsmäe, Ilse 2016. Võnnu kihelkonna kohanimed ja minevik. (Kalla, Urmas, toim.) Tartu–Võru: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, Võru Instituut.

Vaata kaRedigeeri