Eesti NSV teeneline tööstustöötaja

Eesti NSV teeneline tööstustöötaja on Eesti NSVs välja antud aunimetus.[1]

Aunimetust andis Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium "tähtsamate kutsealade töölistele ja insener-tehnilistele töötajatele, kes on pikemat aega edukalt töötanud Eesti NSV tööstusettevõtetes ning uue tehnika ja eesrindliku tehnoloogia kasutuselevõtmisega saavutanud häid töönäitajaid ja palju kaasa aidanud vabariigi tööstuse arendamisele."[2]

Eesti NSV teenelise tööstustöötaja aunimetus viidi sisse Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega 25. augustist 1967 "Eesti NSV teenelise tööstustöötaja aunimetuse kehtestamise kohta".

Viited

muuda