Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus

(Ümber suunatud leheküljelt Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Tippkeskus)

Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus [1] oli aastail 2001–2007 üks kümnest Eesti teaduse tippkeskusest, ühtlasi Eesti esimene ja sel perioodil ainuke humanitaarteaduste tippkeskus.

Keskust juhatasid Arvo Krikmann ja Mare Kõiva.

Keskuse jurues töötasid neli töörühma, mis olid oma tegevusega seotud Eesti Kirjandusmuuseumiga, tippkeskuse töörühmades osalesid Tartu Ülikooli ja Under-Tuglase Keskuse teadlased.

Töörühmad käsitlesid järgmisi valdkondasid:

Keskus korraldas tööseminare ja aastakonverentse, selle juures töötasid teadlased erinevatest Euroopa riikidest. Keskus avaldas uurimistulemustel põhinevat aastaraamatut "Võim ja Kultuur. Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse aastaraamat"[2].

Teadustöö tulemusi avaldati Eestis ja välismaistes kogumikes, ilmusid mitmed mahukad kultuuriloo ja folkloristika alased allikakriitlised väljaanded. Uurimisainestikuga opereerimiseks ja kiremaks analüüsimiseks koostati mitmeid andmebaase. Keskuse üheks tähtsaimaks projektiks oli LABOR. Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine.

Valik tippkeskuse aastaraamatuid ja väljaandeid muuda

  • Võim & kultuur 1. Toimetanud Arvo Krikmann, Sirje Olesk. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2003. - 543 lk.
  • Võim & kultuur 2. Toimetanud Mare Kõiva. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2005. - 478 lk.
  • Netinalju Stalinist = Интернет-анекдоты о Сталине = Internet humour about Stalin. Koostanud ja toimetanud Arvo Krikmann. Tõlkijad Nikolai Kuznetsov (vene k.), Alexander Harding (inglise k.), Kristin Kuutmaa (inglise k.). Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2004. - 398 lk.
  • Eesti looduskultuur. Koostanud ja toimetanud Timo Maran ja Kadri Tüür. Tartu: Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus; Eesti Kirjandusmuuseum, 2005. - 431 lk.

Viited muuda

Välislingid muuda