Eesti Insenerirood

Eesti Insenerirood oli 1917. aastal Eesti rahvusväeosana moodustatud ja 1917. aastal 1. Eesti jalaväediviisi koosseisu liidetud väeosa.

Eesti Insenerirood
Tegev 15. detsember 19171918
Riik Venemaa Vabariik
Eestimaa kubermang
Suurus rood
Osa 1. Eesti jalaväediviis (Eesti rahvusväeosad)
Ülemad
Märkimisväärsed ülemad alamkapten Artur Normak

Juhtkond ja koosseis

muuda

Roodu laialisaatmine

muuda

Saksa okupatsioonivägede juht kindralleitnant Adolf von Seckendorff andis 28. veebruaril 1918 korralduse, mille põhjal Eesti rahvuslikud väeosad võisid jätkata oma tegevust elanike julgeoleku, nende varanduse ja korra kaitseks, kuid juba 27. aprillil 1918 tühistas kindral Seckendorff oma esialgse loa ja andis Brest-Litovski rahulepingu alusel käsu organisatsiooni likvideerimiseks.

Vabadussõja alguses 21. novembril 1918 moodustati Eesti Rahvaväe koosseisus Inseneripataljon.

Eelnev
Eesti Insenerirood
19171918
Järgnev
Inseneripataljon