Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku koosseis 1943

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku koosseis 1943 on loetelu Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku kogudustes teeninud vaimulikest 1943. aastal.

Loendisse ei kuulu 1941. aastal Vene õigeusu kirikusse üle läinud vene kogudused.

Keskvalitsus muuda

 
Ülempiiskop Nikolai Leisman Petseris 1938

Praostkonnad ja kogudused muuda

Harjumaa Praostkond muuda

Praost preester Nikolai Kokla

Läänemaa Praostkond muuda

Praost ülempreester Jakob Mutt

Petserimaa Praostkond muuda

Praosti abi ülempreester Boris Bežanitski

Pärnumaa Praostkond muuda

Praost ülempreester Joann Ümarik

Saaremaa Praostkond muuda

Praost preester Emanuel Lepik

Tartumaa Praostkond muuda

Praost ülempreester Konstantin Kokla

Viljandimaa Praostkond muuda

Praost ülempreester Konstantin Antson

Virumaa Praostkond muuda

Praost ülempreester Aleksander Männik

Võrumaa Praostkond muuda

Praost ülempreester Johann Randvere

Allikas muuda

  • Kiriklik kalender apostlik-õigeusulistele eestlastele 1944. aastaks. Lk. 17―20.