Eda Heinla

Eda Heinla (sündinud 8. juunil 1953) on eesti psühholoog ja kasvatusteadlane.

Eda Heinla Eesti Vabaerakonna vestlusringis Hiiu pubi teisel korrusel
Foto: Ave Maria Mõistlik, 14. veebruar 2015

Ta lõpetas aastal 1971 Türi Keskkooli, 1976 Tallinna Polütehnilise Instituudi keemiateaduskonna (erialal Keemiatööstuse protsessid ja keemiaküberneetika)[1] ning aastal 1981 Tartu Riikliku Ülikooli psühholoogina.

Kaitses 2002 TPÜs doktoritöö "Lapse loova mõtlemise seosed sotsiaalsete ja käitumisteguritega"[2].

On töötanud Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumis vanemteadurina, Tallinna Ülikoolis kunstide instituudis loovusõpetuse dotsendina, alates 2016 samas Loodus- ja Terviseteaduste Instituudi dotsendina.

Teadustegevuse põhisuunaks on kooliõpilaste loovus, intelligentsus, haridusinnovatsioon, õpetajakoolitus.

Eda Heinla on mitmete rahvusvaheliste ja Eesti teadusühnduste liige, samuti ajakirja International Journal of Creativity and Human Development toimetuse kolleegiumi liige.

Alates 15. oktoobrist 2014 on ta Eesti Vabaerakonna liige ja kandideeris 2015. aasta Riigikogu valimistel Mustamäe ja Nõmme linnaosas. Ta sai 97 häält ja valituks ei osutunud.[3]

ViitedRedigeeri

PublikatsiooneRedigeeri

Heinla, Eda; Mägi, Harri (1998). Loovuse isiksuslikke aspekte. Haridus, 6, 42−46.

Heinla, Eda (1999). Lapsevanemate nägemus koolikeskkonnast õpilaste väärtuste kujundajana. Inger Kraav, Jaan Mikk (Toim.). Haridus ja kasvatusväärtused ühiskonnas : artiklite kogumik (27−33). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (Tartu Ülikooli pedagoogika osakonna väljaanne; 9).

Heinla, Eda; Arvisto, Mait (2001). Eesti elanikkonna väärtushinnangud 1993. ja 1998. aastal. Eda Heinla (Toim.). Kultuur, elukvaliteet ja väärtushinnangud : [artiklite kogumik] / Tallinna Pedagoogikaülikool (90−109). Tallinn: TPÜ Kirjastus.

Heinla, Eda (2004). Õpilaste loov mõtlemine, õppeedukus ja koolikeskkond. Airi Liimets, Viive-Riina Ruus (Toim.). Õppimine mitmest vaatenurgast : [artiklid] = Learning: different perspectives / koostanud ja toimetanud Airi Liimets, Viive-Riina Ruus (140−151). Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus. (Tallinna Pedagoogikaülikooli toimetised. A, Humaniora = Acta Universitatis Scientiarum Socialium et Artis Educandi Tallinnensis. A, Humaniora; 24).

Heinla, Eda (2005). Varjupaigalapsed – sotsiaalses ohus elavad ühiskonnaliikmed. Eesti edu hind : Eesti sotsiaalne julgeolek ja rahva turvalisus : [artiklite kogumik] / Vabariigi Presidendi Akadeemiline Nõukogu sise- ja rahvusliku julgeoleku komisjon ; koostajad Eduard Raska, Tiina Raitviir (88−94). Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus.

Heinla, Eda (2006). Creative thinking of adolescents in Estonian society. Young, 14 (3), 235−255.

Heinla, Eda (2009). Creativity in Estonian Society: According to Students' Vision. In: Bebre, Rita (Ed.). Creative personality VII. (14−20). Scientific Institute of Creativity of Riga Teacher Training and Educational management Academy: Riga: SIA "Jumi".

Heinla, Eda (2013). Loovus. Mikser, Rain (Toim.). Haridusleksikon (182−186). Eesti Keele Sihtasutus.

Heinla, Eda (2014). Estonian Students’ Creative Thinking in Connection to Their Creative Self-Efficacy at University and Self-Esteem. In: Elena Xeni, Robert Fisher, Lisa Howard, Ken Monteith (Ed.). Creativity in Education Research and Practice (67−74). First published in the United Kingdom in eBook format in 2014. : Inter-Disciplinary Press, Priory House, 149B Wroslyn Road, Freeland.

VälislingidRedigeeri