E-rida ehk E-eelisarvurida on eelisarvude rida, mille alusel standarditakse elektroonika passiivkomponentide põhiparameetri nimiväärtused: takistite nimitakistus, kondensaatorite nimimahtuvus ja osaliselt ka induktiivelementide nimiinduktiivsus. E-read on kindlaks määratud standardiga IEC 60063 aastast 1963.

Rea E12 väärtused kahe dekaadi ulatuses

E-eelisarvurida on geomeetriline jada, s.o jada, mille iga elemendi väärtus on eelmisest väärtusest rea teguri kordselt suurem:

Rea teguri juurija m avaldub kujul 3 • 2n, seega saab m väärtus olla 3, 6, 12, 24, … .

Rea liikmete väärtused on ümardatud bii, et ridades E3, E6, E12 ja E24 on nimiväärtustes määravaid kohti kaks ning ridades E48, E96 ja E192 kolm. Rea tähise number näitab selles olevate nimiväärtuste arvu. Seega on reas E3 kolm väärtust, igas järgmises reas on väärtusi kaks korda rohkem. Vastavalt väheneb tolerants (tunnussuuruse lubatav hälve nimiväärtusest protsentides), näiteks püsitakistite puhul järgmiselt:

E3 ‒ 20%, E6 ‒ 20%, E12 ‒ 10%, E24 ‒ 5%, E48 ‒ 2%, E96‒ 1%, E192 ‒ 0,5% (ka 0,25% ja 0,1%).

E-ridade väärtused

muuda
E6  ( 20%): 10      15      22      33      47      68
E12 ( 10%): 10  12  15  18  22  27  33  39  47  56  68  82
E24 (  5%): 10  12  15  18  22  27  33  39  47  56  68  82
              11  13  16  20  24  30  36  43  51  62  75  91
E3 E6 E12 E24 E48 E96 E192
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,01
1,02 1,02
1,04
1,05 1,05 1,05
1,06
1,07 1,07
1,09
1,10 1,10 1,10 1,10
1,11
1,13 1,13
1,14
1,15 1,15 1,15
1,17
1,18 1,18
1,20
1,20 1,20 1,21 1,21 1,21
1,23
1,24 1,24
1,26
1,27 1,27 1,27
1,29
1,30 1,30
1,32
1,30 1,33 1,33 1,33
1,35
1,37 1,37
1,38
1,40 1,40 1,40
1,42
1,43 1,43
1,45
1,50 1,50 1,50 1,47 1,47 1,47
1,49
1,50 1,50
1,52
1,54 1,54 1,54
1,56
1,58 1,58
1,60
1,60 1,62 1,62 1,62
1,64
1,65 1,65
1,67
1,69 1,69 1,69
1,72
1,74 1,74
1,76
1,80 1,80 1,78 1,78 1,78
1,80
1,82 1,82
1,84
1,87 1,87 1,87
1,89
1,91 1,91
1,93
2,00 1,96 1,96 1,96
1,98
2,00 2,00
2,03
2,05 2,05 2,05
2,08
2,10 2,10
2,13
E3 E6 E12 E24 E48 E96 E192
2,20 2,20 2,20 2,20 2,15 2,15 2,15
2,18
2,21 2,21
2,23
2,26 2,26 2,26
2,29
2,32 2,32
2,34
2,40 2,37 2,37 2,37
2,40
2,43 2,43
2,46
2,49 2,49 2,49
2,52
2,55 2,55
2,58
2,70 2,70 2,61 2,61 2,61
2,64
2,67 2,67
2,71
2,74 2,74 2,74
2,77
2,80 2,80
2,84
3,00 2,87 2,87 2,87
2,91
2,94 2,94
2,98
3,01 3,01 3,01
3,05
3,09 3,09
3,12
3,30 3,30 3,30 3,16 3,16 3,16
3,20
3,24 3,24
3,28
3,32 3,32 3,32
3,36
3,40 3,40
3,44
3,60 3,48 3,48 3,48
3,52
3,57 3,57
3,61
3,65 3,65 3,65
3,70
3,74 3,74
3,79
3,90 3,90 3,83 3,83 3,83
3,88
3,92 3,92
3,97
4,02 4,02 4,02
4,07
4,12 4,12
4,17
4,30 4,22 4,22 4,22
4,27
4,32 4,32
4,37
4,42 4,42 4,42
4,48
4,53 4,53
4,59
E3 E6 E12 E24 E48 E96 E192
4,70 4,70 4,70 4,70 4,64 4,64 4,64
4,70
4,75 4,75
4,81
4,87 4,87 4,87
4,93
4,99 4,99
5,05
5,10 5,11 5,11 5,11
5,17
5,23 5,23
5,30
5,36 5,36 5,36
5,42
5,49 5,49
5,56
5,60 5,60 5,62 5,62 5,62
5,69
5,76 5,76
5,83
5,90 5,90 5,90
5,97
6,04 6,04
6,12
6,20 6,19 6,19 6,19
6,26
6,34 6,34
6,42
6,49 6,49 6,49
6,57
6,65 6,65
6,73
6,80 6,80 6,80 6,81 6,81 6,81
6,90
6,98 6,98
7,06
7,15 7,15 7,15
7,23
7,32 7,32
7,41
7,50 7,50 7,50 7,50
7,59
7,68 7,68
7,77
7,87 7,87 7,87
7,96
8,06 8,06
8,16
8,20 8,20 8,25 8,25 8,25
8,35
8,45 8,45
8,56
8,66 8,66 8,66
8,76
8,87 8,87
8,98
9,10 9,09 9,09 9,09
9,20
9,31 9,31
9,42
9,53 9,53 9,53
9,65
9,76 9,76
9,88

Vaata ka

muuda