Diplomaatiline teenistusaste

Diplomaatiline teenistusaste on diplomaadile lähtuvalt tema teenistusstaažist, töötulemustest ja välissuhtlemise kogemusest antav nimetus (teenistusaste).

Diplomaatiline teenistusaste võib olla eluaegne või piiratud diplomaatilise ametikoha täitmisega.

Eri riikide välisteenistustes on kasutusel erinevad teenistusastmed, kuid näitlik loetelu (suurimast teenistusstaažist väikseimani) on järgmine:

 • Suursaadik (ambassadeur)
 • Saadik (envoye)
 • Minister-nõunik (ministre conseiller)
 • Nõunik (conseiller)
 • Esimene sekretär (premier secretaire)
 • Teine sekretär (deuxieme secretaire)
 • Kolmas sekretär (troisieme secretaire)
 • Atašee (attaché)

Riikides, kus diplomaatiliste teenistusastmete kõrval on kasutusel ka diplomaatilised auastmed (näiteks Eestis), on teenistusaste alati madalam diplomaadile antavast auastmest.

Eesti

muuda

1936. aasta välisteenistuse seaduses

muuda

1936. aastal avaldatud välisteenistuse seaduses diplomaatilise teenistusastme mõiste puudub.

2006. aastal vastu võetud välisteenistuse seaduses

muuda

Eesti välisteenistuses ei kasutata saadiku teenistusastet ning suursaadik on välissuhtlemisalaste teenete eest antav nimetus (auaste), mille omistamine ei sõltu teenistusstaažist (välisteenistuse seaduse §§ 13-22).

Diplomaatiline teenistusaste on karjääridiplomaadile või karjääridiplomaadi kandidaadile Eesti riigi nimel antav nimetus, mis sõltub tema välisteenistuse staažist, töötulemustest ja välissuhtlemise kogemusest.[1]

Diplomaatilised teenistusastmed Eestis

muuda

Kui diplomaat vabastatakse diplomaatiliselt ametikohalt, kaotab diplomaatiline teenistusaste kehtivuse. Diplomaatilist teenistusastet võib madaldada, kui diplomaat on rikkunud teenistuskohustusi, on toime pannud vääritu teo või kui diplomaadi vastu on vähenenud usaldus.[1]

Diplomaatilised teenistusastme liigid on[1]:

 • vanemnõunik;
 • nõunik;
 • esimene sekretär (I sekretär);
 • teine sekretär (II sekretär);
 • kolmas sekretär (III sekretär);
 • atašee.

Muud riigid

muuda

Armeenia

muuda

Diplomaatilised teenistusastmed Armeenias on:

 • erakorraline ja täievoliline suursaadik;
 • erakorraline saadik ja täievoliline minister;
 • 1. klassi nõunik;
 • 2. klassi nõunik;
 • 1. klassi esimene sekretär;
 • 1. klassi teine sekretär;
 • 2. klassi esimene sekretär;
 • 2. klassi teine sekretär;
 • kolmas sekretär;
 • atašee.

Ukraina

muuda

Diplomaatilised teenistusastmed Ukrainas on[2]:

 • erakorraline ja täievoliline suursaadik;
 • erakorraline ja täievoliline 1. klassi saadik;
 • erakorraline ja täievoliline 2. klassi saadik;
 • 1. klassi nõunik;
 • 2. klassi nõunik;
 • esimene sekretär;
 • teine sekretär;
 • kolmas sekretär;
 • atašee.

Venemaa, Valgevene, Kasahstan, Usbekistan

muuda

Diplomaatilised teenistusastmed neis riikides on:

 • erakorraline ja täievoliline suursaadik;
 • erakorraline ja täievoliline 1. klassi saadik;
 • erakorraline ja täievoliline 2. klassi saadik;
 • 1. klassi nõunik;
 • 2. klassi nõunik;
 • 1. klassi esimene sekretär;
 • 2. klassi esimene sekretär;
 • 1. klassi teine sekretär;
 • 2. klassi teine sekretär;
 • kolmas sekretär;
 • atašee.

Vaata ka

muuda

Viited

muuda