Diplomaatiline teenistusaste

Diplomaatiline teenistusaste on diplomaadile lähtuvalt tema teenistusstaažist antud nimetus.

Eri riikide välisteenistustes on kasutusel erinevad teenistusastmed, kuid näitlik loetelu (suurimast teenistusstaažist väikseimani) on järgmine:

 • Suursaadik (ambassadeur)
 • Saadik (envoye)
 • Minister-nõunik (ministre conseiller)
 • Nõunik (conseiller)
 • Esimene sekretär (premier secretaire)
 • Teine sekretär (deuxieme secretaire)
 • Kolmas sekretär (troisieme secretaire)
 • Atašee (attaché)

Eesti välisteenistuse teenistusastmedRedigeeri

Eesti välisteenistuses ei kasutata saadiku teenistusastet ning suursaadik on välissuhtlemisalaste teenete eest antav nimetus (auaste), mille omistamine ei sõltu teenistusstaažist (välisteenistuse seaduse §§ 13-22).

1936. aasta välisteenistuse seaduses olid teenistusastmed keerukamalt üles ehitatud:

 1. Välisministeeriumi keskasutise teenistusastmed olid:
  1. Välisministri abi (ministre-adjoint);
  2. osakonna direktor (Directeur de départment);
   • osakonna direktori õigustega oli ka protokolliülem (chef du protocole)
  3. abidirektor ja büroojuhataja (directeur-adjoint de départment et chef de bureau);
  4. I sekretär (premier secrétaire de légation);
  5. II sekretär (deuxième secrétaire de légation);
  6. atašee (attaché).
 2. diplomaatilisel alal olid teenistusastmed:
  1. saadik (envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire);
  2. nõunik (conseiller de légation);
  3. I sekretär (premier secrétaire de légation);
  4. II sekretär (deuxième secrétaire de légation);
  5. atašee (attaché).
 3. konsulaaralal olid teenistusastmed:
  1. peakonsul (consul général);
  2. konsul (consul);
  3. asekonsul (vice-consul).

Lisaks oli välisriikidesse, kus polnud ette nähtud saadiku kohta, võimalik määrata alaline esindaja (chargé d'affaires).