Diplomaatiline auaste

Diplomaatiline auaste on karjääridiplomaadile Eesti riigi nimel antav aunimetus, mis antakse välissuhtluskogemuste ja välisteenistuses saavutatud silmapaistvate tulemuste eest. Diplomaatiline auaste on suursaadik.[1]

TingimusedRedigeeri

Suursaadiku diplomaatilise auastme võib anda karjääridiplomaadile, kes on töötanud välisteenistuses vanemnõunikuna vähemalt viis aastat. Erandkorras võib atesteerimiskomisjoni ettepanekul anda diplomaatilise auastme neid tingimusi järgimata karjääridiplomaadile, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi Eesti välisteenistuses või rahvusvahelises institutsioonis.[1]

Diplomaatilise auastme annab eluajaks Vabariigi President, kes võib auastme ka ära võtta, kui diplomaat on kriminaalkorras karistatud. Vabariigi Presidendile teeb diplomaatilise auastme andmise või äravõtmise ettepaneku Vabariigi Valitsus. Sellekohase taotluse esitab Vabariigi Valitsusele välisminister atesteerimiskomisjoni ettepanekul.[1]

Erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks nimetamise etapidRedigeeri

  • Erakorralise ja täievolilise suursaadiku kandidatuuri esitab Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks välisminister atesteerimiskomisjoni ettepanekul.
  • Vabariigi Valitsus kinnitab erakorralise ja täievolilise suursaadiku kandidatuuri ning esitab selle nõusoleku saamiseks Vabariigi Presidendile.
  • Vabariigi President annab nõusoleku erakorralise ja täievolilise suursaadiku kandidatuuri kinnitamiseks 30 kalendripäeva jooksul ettepaneku saamisest arvates. Nõusoleku saamisest teatab Välisministeerium Riigikogu väliskomisjonile.
  • Pärast erakorralise ja täievolilise suursaadiku kandidatuuri kinnitamist taotleb Välisministeerium erakorralise ja täievolilise suursaadiku kandidaadile selle välisriigi pädeva asutuse nõusolekut (agrément), kuhu suursaadiku kandidaat soovitakse akrediteerida. Kui erakorralise ja täievolilise suursaadiku kandidaat soovitakse akrediteerida rahvusvahelise organisatsiooni juurde, taotleb Välisministeerium vajaduse korral selle organisatsiooni nõusolekut.
  • Välisminister teatab Vabariigi Valitsusele nõusoleku saamisest ning Vabariigi Valitsus teeb Vabariigi Presidendile ettepaneku nimetada kandidaat erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks.
  • Vabariigi President nimetab kandidaadi erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks ning kirjutab alla tema volikirjale 30 kalendripäeva jooksul ettepaneku saamisest arvates.
  • Erakorralise ja täievolilise suursaadiku kandidaadi nime ei avalikustata enne tema nimetamist.[2]

ViitedRedigeeri

  1. 1,0 1,1 1,2 RT I 2006, 26, 193 Välisteenistuse seadus § 2, ptk. 2, jagu 2, jaotis 2.
  2. RT I 2006, 26, 193 Välisteenistuse seadus § 27.

Vaata kaRedigeeri