Diminutsioon on muusikas kompositsioonitehniline operatsioon, mille käigus toimub helivältuse lühenemine. Diminutsioon on augmentatsiooni vastandmõiste.

Diminutsiooni kasutati juba renessansspolüfoonias, kui meloodiakatket korrati proportsionaalselt lühemates noodivältustes.

Diminutsioonideks ehk koloratuurideks nimetatakse ka virtuoosses vokaalmuusikas kasutatavaid vokaalpartii kõige kiiremates vältustes passaaže.


Vaata ka muuda