Augmentatsioon on muusikas kompositsioonitehniline operatsioon, mille tulemusel toimub helivältuse pikenemine. Augmentatsioon on diminutsiooni vastandmõiste.

Augmentatsiooni mõistet hakati kasutama renessansspolüfoonia kontekstis, kui proportsionaalse notatsiooni puhul teatud muusikalõigu või hääle kõigile noodivältustele lisati teatud väärtus mõne kindla matemaatilise suhte (näiteks 2/1) alusel. Mõiste tuli kasutusele diminutsiooni vastandmõistena, et tähistada olukorda, kui pärast diminutsiooni taastusid algsed noodivältused.

Augmentatsiooni kui kompositsioonitehnilist operatsiooni on kasutanud paljud heliloojad. Näiteks Johann Sebastian Bach kasutab fuuga teema augmentatsiooni oma orelifuuga C-duur BWV 547 kulminatsioonis.

Vaata ka

muuda