Difusioonlimiteeritud reaktsioon

Difusioonlimiteeritud reaktsiooni korral määrab protsessi üldise kiiruse ainete liikumine (transport) reaktsiooni keskkonnas (tavaliselt lahuses).

Reaktsiooni kiirus sõltub ainete kontsentratsioonist. Difusioonlimiteeritud reaktsioonis võib osutuda kiirust limiteerivaks (ühe) aine juurdevool, (näiteks põlemine või katalüüs). Keemiliseks reaktsiooniks on vajalik reageerivate ainete difusioon keskkonnas kuni on võimalik molekulide kohtumine sobivas stöhhiomeetrilises vahekorras ja saab moodustuda aktiveeritud kompleks ning edasi produkti molekul. Difusioonlimiteeritud reaktsiooni kiiruse määrab reageerivate molekulide kokkupõrgete arv ajaühikus, ehkki elementaarreaktsioonide madal aktiveerimisenergia lubaks väga kiiret reaktsiooni.

Difusioon limiteerib protsessi kiirust suurema tõenäosusega lahustes kui gaasifaasis, kuna kokkupõrkeid solvendi molekulidega esineb lahuses rohkem. Näiteks määrab difusioon reaktsiooni kiiruse paljudes katalüütilistes ja ensümaatilistes protsessides. Heterogeensed reaktsioonid, kui reagendid on erinevates olekutes (eriti tahke reagendi korral), on väga tihti difusioonlimiteeritud.

Difusioonlimiteeritud reaktsiooni näitab protsessi kiiruse kasv, kui aineid segada.

Vaata ka muuda