Heterogeenne süsteem

Heterogeenne süsteem on füüsikalis-keemiline süsteem, mis koosneb vähemalt kahest faasist.

Heterogeenne süsteem on mitteühtlane süsteem, mis koosneb mitmest üksteisest piirpindadega eraldatud homogeensest osast, mis erinevad üksteisest koostise ja omaduste poolest. Heterogeenset süsteemi moodustavad komponendid on põhimõtteliselt üksteisest mehaaniliselt eraldatavad.

Heterogeensed on näiteks paljud metallide sulamid, suspensioonid ning vedelik ja selle kohal olev küllastunud aur.

Heterogeense süsteemi vastand on homogeenne süsteem. Nende kahe vahepealsed on kolloidsüsteemid (kolloidlahused).

Vaata ka muuda