Dies irae (muusika)

Dies irae [d'i-ees 'iirää] (ladina keeles 'viha päev') on liturgilise muusika žanr, mis võib olla osa reekviemist või ka iseseisev heliteos.