Diele [diile] (alamsaksa 'eeskoda, esik') on eelkõige alamsaksa kultuuriruumis levinud elamutüübi (nn Dielenhaus) tänavapoolne suur pearuum ehk eeskoda, mis on naaberruumidest poole korruse võrra kõrgem. Ruum on säilinud või taastatud mitmetes hiliskeskaegse Tallinna elamutes.

Diele oli käsitöölistele tööruumiks ning kaupmeestele poe- ja kontoriruumiks.[1] Selle taganurgas on mantelkorstenköök ja selle vastasseinas trepp, mis viib dornse peal paikneva vahekorruse rõdule. Dornse uks on tagaseinas, kuna tänavapoolses seinas paikneb välis portaaliga peauks ja selle kõrval (kas ühel või kahel pool) suur nelinurkne aknaava. Tavaliselt on diele'l talalagi, mida harilikult toetab massiivne kesksammas.[2]

Viited muuda

  1. "Kunstileksikon", Eesti klassikakirjastus, 2001. Lk. 88
  2. "Eesti arhitektuur. Oskussõnastik", Valgus, 1993. Lk 7