Dehüdrogeenimine

Dehüdrogeenimine ehk dehüdrogenisatsioon on vesiniku eraldamine keemilise reaktsiooni käigus.

CH3—CH3 → CH2=CH2 + H2

Alkaanalkeen + vesiniku molekul.

Vaata ka muuda