Danzigi Rist (saksa keeles Danziger Kreuz) oli Danzigi vabalinna teenetemärk, mille asutas gauleiter Albert Forster 31. augustil 1939, päeval enne Danzigi ühinemist Saksamaaga.

Risti anti isikuile, kes olid osutanud teeneid NSDAP ülesehitamisel Danzigi gaus ja Danzigi kaitsmisel.

Mittetäielikel andmetel (kuni 11. detsembrini 1939) anti 88 I klassi ja 253 II klassi risti. Tegelikult anti riste veel kuni 1940. aasta lõpuni.

Tuntud Danzigi Risti kandjaid muuda

I klass muuda

II klass muuda