Crescendo

Crescendo (lühend cresc.) on dünaamika mõiste ja noodikirja märk, mis tähistab helitugevuse muutumist valjemaks.