B-R5RB lahing või B-R5RB veresaun (inglise keeles Battle of B-R5RB / Bloodbath of B-R5RB) oli virtuaalne lahing MMORPG arvutimängus "EVE Online" ja tollal suurima osavõtjate arvuga virtuaalne mängijatevaheline lahing ajaloos.[11][12][3]

B-R5RB lahing
Osa Halloweeni sõjast
Illustreeriv pilt kosmoselaevadest "EVE Online"-is.
Toimumisaeg 27. jaanuar28. jaanuar 2014 (YC 116[a])
(22 tundi)
Toimumiskoht "EVE Online'i" virtuaalne universum, B-R5RB ja selle lähedal asuvad päikesesüsteemid
Tulemus CFC/RUS koalitsiooni taktikaline võit
Territoriaalsed
muudatused

• CFC/RUS vallutab B-R5RB päikesesüsteemi

• N3/Pandemic Legioni koalitsioon tõmbub ajutiselt galaktika kaguosast tagasi
Osalised
Clusterfuck Coalition (CFC)[1]
 • Goonswarm Federation
 • RAZOR Alliance
 • Fidelias Constans
 • Gentlemen's Agreement
 • Fatal Ascension
 • Spacemonkey's Alliance
 • ...

Halloweeni koalitsioon (RUS)[2]

 • Solar Fleet
 • Black Legion
 • Against ALL Authorities
 • Darkness of Despair
 • ...
N3/Pandemic Legion (N3/PL)[3]
 • Northern Coalition
 • Nulli Secunda
 • Fraternity.
 • Pandemic Legion
 • ...
Väejuhid või liidrid
 • Manfred Sideous[1][5]
 • Vince Draken[7]
 • Grath Telkin[4]
 • Elise Randolph[8]
 • Makalu Zarya[9]
 • ...
Jõudude suurus
 • ~3670 kosmoselaeva
 • ~143 titaani
 • ~273 superkandjat
 • ~817 dreednooti
 • ~233 emalaeva
 • tuhanded väiksemad laevad
 • ~1616 kosmoselaeva
 • ~72 titaani
 • ~172 superkandjat
 • ~355 dreednooti
 • ~414 emalaeva
 • tuhanded väiksemad laevad[10]
Kaotused
 • 16 titaani[3]
 • 2 superkandjat[3]
 • 106 dreednooti[3]
 • 5 emalaeva[3]
 • ~1900 väiksemat laeva[3]
 • 59 titaani[3]
 • 12 superkandjat[3]
 • 259 dreednooti[3]
 • 112 emalaeva[3]
 • ~1250 väiksemat laeva[3]


 • Vägede kogusuuruseks oli ~7548 mängijat[3]
 • Lahingu tagajärjel tekkinud kahju oli mänguvaluutas kokku 11 triljonit ISK-i (umbes 300 000 - 330 000 USA dollarit)
 • Loetletud on koalitsioonide kõige märkimisväärsemad liikmed, tegelik liikmete arv oli suurem.

Clusterfucki & Halloweeni Koalitsioonide (CFC/RUS) ning N3 & Pandemic Legioni (N3/PL allianss) vahel võideldud lahing kestis kokku 22 tundi ja selles osales 7548 mängijat.[3][1] Lahingu tagajärjel tekkinud kahju ulatust hinnati mänguvaluutas kokku üle 11 triljoni ISK-i, mis on umbes 300 000 – 330 000 USA dollarit.[3] Teisendus dollaritesse põhineb virtuaalset mänguaega lisavatel kaartidel, mida saab osta pärisraha eest ja millega saab ka mängusiseselt kaubelda.

Lahing oli osa suuremast konfliktist, mis on tuntud kui Halloweeni sõda, ja algas kui B-R5RB päikesesüsteemi – N3/PL koalitsiooni sõjaliste operatsioonide lähteala – eest vastutav mängija unustas sooritada päikesesüsteemi jätkuvaks kontrollimiseks vajaliku mängusisese hooldusmakse, põhjustades sellega olukorra, mis muutis süsteemi kõigile mängijatele hõivatavaks.[13] Kuna tegu oli sõja kontekstis strateegiliselt tähtsa kohaga, alustas CFC/RUS koalitsiooni juhtkond olukorrast kuuldes kiirrünnakut süsteemi vallutamiseks ja N3/PL püüdis koondada vägesid selle kaitseks. Üsna pea puhkes süsteemis massiivne lahing ja samaaegselt algasid B-R5RB lähestikku asuvates süsteemides mitmed väiksemad lahingud, mille eesmärgiks oli pidada kinni pealahingusse saabuvaid abivägesid.[1] Lahing lõppes viimaks ülekaaluka CFC/RUS-i võiduga: vallutati B-R5RB süsteemi ja N3/PL-i vägedele põhjustati raskeid kaotusi. Lahingu käigus hävis kokku 576 lipulaeva, sh ka 75 titaani (suurimad mängijatele saadaval olevatest kosmoselaevadest) ja tuhandeid väiksemaid kosmoselaevu.[3]

Lahingu mälestamiseks püstitas EVE Online'i loonud CCP Games B-R5RB päikesesüsteemi Titanomahhia nime kandva monumendi, mis koosneb lahingu käigus hävinud titaanide vrakkidest.[8]

2020. aasta oktoobris toimus samas mängus veelgi suurem FWST-8 lahing, mis purustas kaks Guinessi rekordit: "suurim mängijatevaheline virtuaallahing" (kokku 8825 mängijat) ning "enim samaaegseid osalejaid mängijatevahelises virtuaallahingus" (6657).[14]

Taust muuda

  Pikemalt artiklis Eve Online#Universium

"EVE Online" on ulmeteemaline MMORPG-arvutimäng, milles mängijad saavad tegeleda näiteks asteroidide kaevandamise, piraatluse, esemete/kosmoselaevade tootmise, kauplemise, diplomaatia, omavaheline võitlusega jne. Mängijad võivad omavahel moodustada korporatsioonideks nimetatavaid organisatsioone (teistes mängudest tuntud kui gildid, klannid jne), et hõlpsamini saavutada erinevaid sõjalisi ja majanduslikke eesmärke. Korporatsioonid võivad omakorda luua mitut korporatsiooni hõlmava liidu ehk alliansi. Mängumaailmas sarnaseid strateegilisi ja poliitilisi huvisid omavad alliansid koonduvad tihti suuremateks koalitsioonideks.

Halloweeni sõda, mille raames B-R5RB lahing toimus, oli mängusisene konflikt, mis algas 2013. aasta halloween'i paiku ning milles olid vastamisi konkureerivad CFC/RUS ja N3/PL koalitsioonid.[3][15][16] Lahingu toimumispaik, väljamõeldud kosmilises Immensea regioonis asuv B-R5RB päikesesüsteem, oli Halloweeni sõjas oluline lähteala Pandemic Legioni (PL) sõjalisteks operatsioonideks CFC/RUS-i vägede vastu.[3][16] Paar päeva enne B-R5RB lahingut sai CFC/RUS koalitsioon N3/PL-i käest HED-GP päikesesüsteemis toimunud lahingus lüüa, peamiselt tänu N3/PL-i poolt kasutatud "lammutuskuuliks" nimetatavale lahinguformatsioonile.[17][18][3] "Lammutuskuul" seisneb titaanide ja superkandjate paigutamises kera keskele ning nende kerana ümbritsemises peamiselt Archoni-klassi emalaevadest.[a] HED-GP süsteemis saadud kaotuse järel otsis CFC/RUS võimalust anda N3/PL-ile analoogne vastulöök.

Lahingu käik muuda

Lahingu puhkemine muuda

27. jaanuaril 2014 (mängusisese kalendri järgi YC 116[b][c]) jättis üks N3/PL-i koalitsiooni, täpsemalt Nulli Secunda allianssi ja korporatsiooni H A V O C kuuluv mängija kogemata sooritamata hooldusmakse mängusisesele julgeolekuteenistusele CONCORD,[3] mistõttu kaotas Nulli Secunda automaatselt omandiõiguse B-R5RB päikesesüsteemi üle. Ametliku omandiõiguse kaotus tähendas, et teised mängijad said võimaluse hõivata süsteem ilma tavapärase "kindlustusperioodita" (reaalne paaripäevane ajavahemik, mis lubab kaitsjatel vägesid koguda).[3][15][19] CFC/RUS-i väejuhatusele andis toimunust teada üks nende luurajatest, kes oli märganud Nulli Secunda katset süsteemi vaikselt tagasi võtta, paigaldades süsteemi uuesti oma territoriaaljuhtimisjaamad (TCU-d).[d][20] Umbes kell 13.00[e], ligi kaks tundi enne seda, kui N3/PL oleks TCU-de toel süsteemi oma valdusse tagasi saanud, tungis CFC/RUS-i väejuht Lazarus Telraveni lahingulaevastikuga B-R5RB süsteemi.[1] Järgnenud esmase lahingutegevuse käigus vallutas CFC vägede hulka kuuluv RAZOR Alliance süsteemis paikneva kosmosejaama ja RUS-i väeüksused hävitasid süsteemis paiknenud Nulli Secunda territoriaaljuhtimisjaamad, seades seejärel üles enda omad.[20][21] N3/PL väejuhatus asus seepeale süsteemi kaitsmiseks kiiresti oma vägesid koondama. CFC/RUS-i juhtkond alustas samuti kõigi oma ülejäänud vägede koondamist, mõistes et süsteemi vallutamine võimaldaks neil sinna lõksu jätta suure hulga Pandemic Legioni (PL) strateegiliselt tähtsatest varadest, seehulgas sajad ema- ja lahingulaevad. Tuhandetest väejuhatuste kutsete peale sisselogivatest mängijatest hakati kiiresti formeerima täiendavaid lahingulaevastikke.[3] N3/PL-i väejuht Manfred Sideous väitis hiljem, et hooldusmakse jäi sooritamata mänguvea tõttu, sest päikesesüsteemi eest vastutava korporatsiooni arvel oli piisavalt raha ja selle eest hoolitsev mängija oli makse seadistatud automaatseks.[21][5]

Lahingu kulg muuda

Kell 15.30 alustasid N3/PL-i väed Manfred Sideousi ülemjuhtimisel vasturünnakut,[1] paisates süsteemi oma titaanidest, superkandjatest ja emalaevadest koosneva lahingulaevastiku, mis asus positsioonidele süsteemi kosmosejaama lähedal ja oli organiseeritud varem edukalt kasutatud "lammutuskuuli" lahinguformatsiooni.[3][18] Kuna lahing algas mõlemale poolele ootamatult ja toimus esmaspäeval, otsustas CFC/RUS-i väejuhatus ajale rõhudes ära kasutada oma algset arvulist ülekaalu ja vallutada süsteem enne kui N3/PL jõuab koondada ning lahingusse paisata kogu oma laevastiku. Samaaegselt saatis CFC/RUS-i väejuhatus väiksemaid laevastikke teistesse N3/PL-i peamistesse kodusüsteemidesse, et viivitada seal kogunevaid abivägesid.[3][22]

Kuna mõlemad pooled üritasid saata lahingusse kõik oma saadaolevatest mängijatest, lülitus sisse mängufunktsioonist "ajavenitussüsteem" (time dialation), mille eesmärk on võimaldada "EVE Online'i" mänguserveritel väga suure koormuse all tööd jätkata ilma parajasti mängu sisselogitud mängijaid lahti ühendamata.[23][11] Süsteem aeglustab mängusisest aega reaalajast 10 korda aeglasemaks, misläbi on iga mängusisene sekund võrdne kümne sekundiga reaalajas, andes serveritele rohkem aega mängusisest infot töödelda.

Vaenupooled hävitasid iga tunni tagant, kui titaanide viimsepäeva-klassi superrelvad pärast pikka laadimisaega uuesti tulistada said, üksteise titaane ja lahinguväli täitus järjest enam varpajamite kasutamist takistavate "püüdurmullidega", mille eesmärk on takistada vaenulike kosmoselaevade põgenemist lahinguväljalt.[f][20] Mõnda aega ei suutnud kumbki pool saavutada märkimisväärset ülekaalu, kuid CFC/RUS oli hävitanud veidi rohkem vaenulikke titaane ning seadnud üles oma territoriaaljuhtimisjaamad.[3][20] Samaaegselt jätkusid lähedal olevates süsteemides mitmed väiksemad lahingud, et viivitada lahingusse saabuvaid abivägesid, hävitada pealahingust taanduvaid emalaevu (vältimaks nende hilisemat parandusjärgset naasmist) jms.[3]

Lahingu kulg hakkas pöörduma, kui N3/PL vägede ülemjuhataja Manfred Sideous andis vägede juhtimise üle Northern Coalitioni juhile Vince Drakenile. Drakeni juhtimisel suudeti kontsentreeritud tulejõuga hävitada mitu CFC/RUS-i titaani ja sundida veel mitu lahinguväljalt põgenema.[3] N3/PL hindas aga oma algset edu üle ja otsustas järgmiseks keskenduda Sort Dragoni, lahinguväljal olevate RUS-i vägede komandöri, titaani hävitamisele, et häirida CFC ja RUS-i vägede vahelist koordinatsiooni.[3] Sort Dragoni titaan oli aga spetsiaalselt modifitseeritud pidamaks vastu tugevale turmtulele ja lisaks kutsus Sort Dragon appi kogu oma laevastiku logistikakorpuse, et rünnaku all olevat titaani võitlusvõimelisena hoida, mistõttu pidas ta titaan rünnakule vastu palju kauem kui muidu võimalik. N3/PL-i vägedel õnnestus küll viimaks Sort Dragoni titaan hävitada, kuid selle käigus kaotasid nad omakorda viis titaani, mis oli N3/PL-i vägedele tõsine taktikaline tagasilöök.[3] James Carl, üks N3/PL-i koalitsiooni liikmetest, ütles vahetult pärast seda Associated Pressile antud intervjuus: "Paistab, et CFC on võitmas, kuid loodame, et kui meie poole ameeriklastest mängijad sisse logivad, suudame lahingu uuesti enda kasuks pöörata."[23] Siiski jäid peatselt sisse logima hakanud ameeriklastest mängijate hulk väiksemaks, kui N3/PL-i väejuhatus oli lootnud. Lisaks olid CFC/RUS-i kõrvalväed blokeerinud ühendusteed, mida N3/PL kasutas lahingusse abivägede toomiseks.[20] Viimaks ei suutnud N3/PL-i väed enam rohkem CFC/RUS-i titaane hävitada ja väejuhatus andis taganemiskäsu.[20] Allesjäänud N3/PL-i väed keskendasid oma tulejõu titaanide asemel CFC/RUS-i dreednootidele, üritades taganemise käigus hävitada võimalikult palju vaenlaste laevu.[22] CFC/RUS sai aga taganemiskäsust oma spioonivõrgustiku kaudu teada ja saatis välja spetsiaalsed püüdurlaevad, et N3/PL-i vägede taganemist täiendavalt raskendada.[g] Püüdurlaevade tegevuse tõttu kaotas N3/PL taganemise käigus veel mitu titaani, superkandjat ja emalaeva.[3]

Tagajärjed muuda

Kokku osales lahingus 7548 mängijat, neist 6058 osales B-R5RB süsteemis aset leidnud pealahingus. Lahingu tipphetkedel oli süsteemis 2670 mängijat.[3][15] Lahingus osalenud mängijaid oli kokku 717 korporatsioonist ja 55 alliansist.[3] Videomänguportaal Joystiq nimetas lahingut seni suurimaks mängijatevaheliseks (PvP) arvutimängulahinguks.[11] 21 tundi kestnud lahingu käigus hävitati kokku 75 titaani, 13 superkandjat, 370 dreednooti, 123 emalaeva ja lisaks veel tuhandeid väiksemaid laevu, lugematul arvul väiksemaid hävituslennukeid ja droone.[24] N3/PL kaotas kokku 59 titaani, CFC/RUS aga vaid 19.[3][25] Lahingust tekkinud kahju mõlema poole jaoks kokku oli hinnanguliselt umbes 11 triljonit ISK-i, mistõttu nimetasid mitmed meediaväljaanded seda seni suurimaks ja kõige kallimaks "EVE Online'is" toimunud lahinguks, hinnates lahingu tagajärjel tekkinud kahju ulatust umbes 300 000 – 330 000 USA dollarile.[16][18][6] Hinnang pärineb CCP Gamesi lahingu kohta väljastatud ametlikust aruandest ning põhineb mängueseme PLEX-i, mida kasutatakse oma tegelasele ajutiselt täiendavate mänguvõimaluste andmiseks, väärtusel pärisvaluutas.[3] Kuigi otsene ISK-i või mänguesemete vahetamine pärisraha vastu on keelatud ja PLEX-i saab osta ka mängusisesel turul mänguvaluuta eest, on olemas võimalus osta PLEX-i läbi CCP Gamesi 20 dollari eest.[26] Sellegipoolest ei tähenda see, et mängijad kulutasid lahinguks valmistudes reaalselt umbes 330 000 dollarit, vaid tegu on pigem illustratiivse näitega.[27]

Pärast B-R5RB lahingut taandus Pandemic Legion tervest galaktika kaguosast ja sõlmis CFC-ga lepingu, et evakueerida miljardite väärtuses B-R5RB süsteemi lõksujäänud vara.[28] N3 moodustanud alliansid taganesid samuti oma endiselt territooriumilt galaktika lõunaosas ja järgnenud päevadel vallutas CFC kokku 23 süsteemi Immensea, Catchi, Tenerifise ja Feythabolise regioonides, mis varem kuulusid N3/PL-ile.[29] CFC andis vallutatud süsteemide kontrolli üle RUS-i koalitsioonile ja siirdus tagasi oma peamisele koduterritooriumile galaktika põhjaosas. Järgnevatel nädalatel algasid RUS-is sisetülid, mida ära kasutades alustas N3 uut pealetungi, vallutades tagasi kõik B-R5RB lahingu tagajärjel kaotatud territooriumid ja suure osa teistest RUS-ile kuulnud aladest.[30] CFC koalitsioonist, hilisema nimega Impeeriumist, sai aga "EVE Online'i" sõjalis-poliitiliselt domineeriv supervõim järgmiseks kaheks aastaks.[31]

Mälestusmärk muuda

Kui mänguserver järgmisel päeval rutiinseks hoolduseks välja lülitati, teatas CCP Games, et püstitab süsteemi lahingu auks alalise mälestusmärgi. Mälestusmärk nimetati Titanomahhiaks ja see disainiti lahingu käigus hävinud titaanide vrakkidest. Mälestusmärk asub B-R5RB seitsmenda planeedi lähedal ja paigaldati sinna 31. jaanuaril 2014.[3]

Märkused muuda

 • ^a "Lammutuskuuli" täpsema põhimõtte kohta saab lugeda siit.
 • ^b YC on EVE Online'i universumis kasutusel olev kalender. Lühend YC on tuletatud fiktiivsest Yoiuli konverentsist (Yoiul Conference), mille tulemusena võeti EVE-i universumis kasutusele uus ajaarvamissüsteem.[32]
 • ^c 27. jaanuar oli ühtlasi aasta varem toimunud 3000 mängijat hõlmanud mängusisese Asakai lahingu aastapäev[33]
 • ^d Territoriaaljuhtimisjaamad on mängusisesed avakosmosesse rajatavad ehitised, mille abil saavad mängijad tähesüsteeme vallutada. Nende sisselülitumine võtab aega kaheksa tundi.[1]
 • ^e See ja järgnevad kellajad on arvestatud EVE Online'i aja järgi, mis on võrdne GMT-ga.[1]
 • ^f "Mullid" (warp disruption fields) on mängusisesed elektroonilised relvasüsteemid, mis aktiveerimisel tekitavad avakosmosesse kindla läbimõõduga (olenevalt mudelist 10–80 km) varpajamite kasutamist takistava kera.[34]
 • ^g Püüdurlaevade (tacklers) eesmärk on takistada vaenuliku laevastiku liikumist lahinguväljal, kasutades selleks spetsiifilisi püüdurseadmeid (sh eelmises märkuses mainitud "mulle"), mis takistavad sihtmärgiks valitud kosmoselaeval varpajami aktiveerimist või aeglustavad nende üldist liikumiskiirust.[35]

Viited muuda

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 Moore, Bo (8. veebruar 2014). "Inside the Epic Online Battle That Cost Gamers $300,000". Wired (inglise keeles). Vaadatud 7. jaanuar 2018.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 2. Raimo, Tarek (6. jaanuar 2015). "The Grand Chessboard 2014". Crossing Zebras (inglise keeles). Vaadatud 22. november 2016.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 3,20 3,21 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 3,28 3,29 3,30 3,31 3,32 3,33 3,34 3,35 CCP Dolan (1. veebruar 2014). "The Bloodbath of B-R5RB, Gaming's Most Destructive Battle Ever". eveonline.com (inglise keeles). CCP Games. Originaali arhiivikoopia seisuga 3. veebruar 2014. Vaadatud 8. jaanuar 2018.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 4. 4,0 4,1 Breault, Chris (30. jaanuar 2014). "The biggest battle in Eve Online came down to a line score". Kill Screen (inglise keeles). Vaadatud 3. jaanuar 2018.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 5. 5,0 5,1 5,2 Phoena, Xander (30. jaanuar 2014). "B-R: The FC Perspective (Transcription)". Crossing Zebras (inglise keeles). Originaali arhiivikoopia seisuga 7. jaanuar 2018. Vaadatud 7. jaanuar 2018.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 6. 6,0 6,1 McCormick, Rich (29. jaanuar 2014). "Spaceships worth more than $200,000 destroyed in the biggest virtual space battle ever". The Verge (inglise keeles). Vaadatud 7. jaanuar 2018.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 7. "Vince Draken appears on the Talking In Stations Show". Imperium News Network (inglise keeles). 23. aprill 2016. Vaadatud 3. jaanuar 2018.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 8. 8,0 8,1 Good, Owen (29. jaanuar 2014). "EVE's Giant Space Battle Is Getting A Memorial: "Titanomachy"". Kotaku (inglise keeles). Vaadatud 3. jaanuar 2018.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 9. "The B-Right Side of Life". Crossing Zebras (inglise keeles). 3. veebruar 2014. Originaali arhiivikoopia seisuga 4. jaanuar 2018. Vaadatud 3. jaanuar 2018.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 10. "Solar Fleet Killboard" (inglise keeles). 28. jaanuar 2014. Originaali arhiivikoopia seisuga 21. september 2018. Vaadatud 8. jaanuar 2018.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 11. 11,0 11,1 11,2 Drain, Brendan (2. veebruar 2014). "EVE Evolved: The Bloodbath of B-R5RB". Joystiq (Inglise keeles). Originaali arhiivikoopia seisuga 19. jaanuar 2019. Vaadatud 8. jaanuar 2018.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 12. Boukouvidis, Tryfon (31. august 2015). "EVE Online: The Largest And Most Expensive Online Battle In Gaming History". Odyssey (inglise keeles). Vaadatud 3. jaanuar 2018.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 13. Moore, Bo (10. veebruar 2014). "A closer look at the 22-hour Eve Online battle that cost gamers over £180,000". Wired (inglise keeles). Vaadatud 3. jaanuar 2018.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 14. Luke Wakeham (29. oktoober 2020). "EVE Online's record-breaking Fury at FWST-8". Guinnessi rekordite raamat (inglise keeles). Vaadatud 6. veebruar 2021.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 15. 15,0 15,1 15,2 Pitcher, Jenna (30. jaanuar 2014). "Eve Online's Bloodbath of B-R5RB cost up to $330,000". Polygon (inglise keeles). Vaadatud 8. jaanuar 2018.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 16. 16,0 16,1 16,2 Pitcher, Jenna (28. jaanuar 2014). "Eve Online wages largest war in its 10 year history". Polygon (inglise keeles). Vaadatud 8. jaanuar 2018.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 17. Good, Owen (19. jaanuar 2014). "EVE Online's Two Biggest Factions Had an Enormous Battle Yesterday". Kotaku (inglise keeles). Vaadatud 7. jaanuar 2018.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 18. 18,0 18,1 18,2 Savage, Phil (28. jaanuar 2014). "EVE Online's biggest ever battle: trillions of isk in damages and over 70 titans lost". PC Gamer (inglise keeles). Vaadatud 7. aprill 2016.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 19. O'Neil, Ian (31. jaanuar 2014). "Most Destructive Space Battle Rocks Virtual Universe". Discovery News (inglise keeles). Originaali arhiivikoopia seisuga 27. aprill 2016. Vaadatud 8. jaanuar 2018.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 20. 20,0 20,1 20,2 20,3 20,4 20,5 Aras, Ali (28. jaanuar 2014). "B-R5RB: The Biggest Battle in All Of EVE". TheMittani.com (inglise keeles). Originaali arhiivikoopia seisuga 12. aprill 2017. Vaadatud 8. jaanuar 2018.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 21. 21,0 21,1 The Mittani (27. jaanuar 2014). "Sov Drops in B-R5 Immensea Staging System". TheMittani.com (inglise keeles). Originaali arhiivikoopia seisuga 21. juuli 2016. Vaadatud 8. jaanuar 2018.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 22. 22,0 22,1 Alizabeth (29. jaanuar 2014). "The Largest Virtual Battle Ever". TheMittani.com (inglise keeles). Originaali arhiivikoopia seisuga 21. juuli 2016. Vaadatud 8. jaanuar 2018.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 23. 23,0 23,1 Lang, Derrik J. (29. jaanuar 2014). "Huge online battle destroys $600k of ships". Stuff.co.nz (inglise keeles). Vaadatud 8. jaanuar 2018.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 24. Stieber, Zachary (31. jaanuar 2014). "EVE Online: The Final Tally of the Bloodbath Battle B-R5RB (+Commemoration Details)". The Epoch Times (inglise keeles). Originaali arhiivikoopia seisuga 11. juuni 2017. Vaadatud 7. jaanuar 2018.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 25. Savage, Phil (30. jaanuar 2014). "CCP issue final battle report on EVE Online's most destructive battle". PC Gamer (inglise keeles). Vaadatud 7. jaanuar 2018.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 26. Taborek, Travis (5. veebruar 2014). "The Greatest Battle That Never Was: 'EVE Online' War Most Expensive in History". The Bottom Line (inglise keeles). Vaadatud 8. jaanuar 2018.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 27. Kuchera, Ben (12. veebruar 2014). "The true cost of Eve Online's massive space battles can't be measured in cash alone". Polygon (inglise keeles). Vaadatud 8. jaanuar 2018.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 28. The Mittani (30. jaanuar 2014). "Pandemic Legion To Withdraw From South". TheMittani.com (inglise keeles). Originaali arhiivikoopia seisuga 21. juuli 2016. Vaadatud 8. jaanuar 2018.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 29. Flatterpillo (4. veebruar 2014). "Nullsec Update: Week of Januart 27th". TheMittani.com (inglise keeles). Originaali arhiivikoopia seisuga 11. märts 2014. Vaadatud 7. jaanuar 2018.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 30. Fillion, Jayne (10. aprill 2014). "Catch Abandoned Story". TheMittani.com (inglise keeles). Originaali arhiivikoopia seisuga 21. juuli 2016. Vaadatud 2. mai 2014.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 31. Prescott, Shaun (29. märts 2016). "EVE Online is apparently hurtling towards another massive war]". PC Gamer (inglise keeles). Vaadatud 7. jaanuar 2018.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 32. "Yoiul Conference" (inglise keeles). EVE University Wiki. Vaadatud 16. august 2017.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 33. Petitte, Omri (28. jaanuar 2013). "EVE Online's Battle of Asakai: who was involved, the stakes, and the aftermath". PC Gamer (inglise keeles). Vaadatud 25. aprill 2019.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 34. "Warp scrambling and warp disruption". eveonline.com (inglise keeles). CCP Games. 1. november 2017. Originaali arhiivikoopia seisuga 8. jaanuar 2018. Vaadatud 8. jaanuar 2018.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
 35. Drain, Brendan (30. juuni 2013). "EVE Evolved: A guide to roles in fleet PvP". Engadget (inglise keeles). Vaadatud 3. jaanuar 2018.{{netiviide}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)

Välislingid muuda

Ajakirjanduses muuda