Ayaz Mütəllibov

Ayaz Mütəllibov (12. mai 1938 Bakuu27. märts 2022 Bakuu) oli Nõukogude Liidu ja Aserbaidžaani poliitikategelane, 1989–1990 Aserbaidžaani NSV Ministrite Nõukogu esimees, 1990 Aserbaidžaani NSV Kommunistliku Partei Keskkomitee esimene sekretär, 1990–1992 Aserbaidžaani president.

Ayaz Mütəllibov (1992)

1992. aasta 6. märtsil esitas Mütəllibov pärast Xocalı langemist Armeenia vägede kätte Rahvarinde survel tagasiastumisavalduse. 14. mail taastas kommunistide enamusega Ülemnõukogu tema volitused. 15. mail hõivasid Rahvarindele ustavad relvaüksused parlamendi, riigiraadio ja televisiooni ning Mütəllibov lahkus Moskvasse. Presidendi kohused läksid 17. mail Rahvusassamblee esimeheks valitud İsa Qəmbərile.

Alates 1992. aastast juulini 2012 elas Mütəllibov eksiilis Moskvas.