Ave Paulus (sünd. 1973) on eesti pärandkultuuri ekspert.

Ta on õppinud Tartu Ülikoolis semiootikat ning Eesti Kunstiakadeemias muinsuskaitset ja konserveerimist. Ta on töötanud Lahemaa rahvuspargis ning uurinud Lahemaa kultuuripärandit.

Välislingid muuda