Avaldus on dokument, millega isik pöördub tavaliselt isiklikus asjus asutuse või ametiisiku poole.

Avaldusega esitatakse ametiasutusele või ametiisikule mitmesuguseid taotlusi: soovitakse kooli vastuvõtmist, töökoha saamist, puhkust jm.

Avaldus sisaldab järgmisi andmeid:

  1. kellele esitatakse;
  2. kes esitab;
  3. mida taotleb (mis ajast alates);
  4. taotluse asjaolud ja põhjendused;
  5. märkus avaldusele lisatud dokumentide kohta (kui neid on);
  6. kuupäev;
  7. allkiri.