Autentsus tähendab ehtsust, algallikal põhinevust.