August Solo (sündinud 23. veebruaril 1935) on eesti pedagoog ja koolijuht.[1]

Ta lõpetas Suislepa 7-klassilise kooli ja seejärel Viljandi Pedagoogilisse Kooli, kus ta õppis algkooliõpetajaks. 1967. aastal lõpetas ta Tartu Riikliku Ülikooli vene filoloogia erialal vene keele ja kirjanduse õpetajana.

Pärast ülikooli lõpetamist töötas 11 aastat Tartu 8. Keskkoolis, kuus aastat Tartu linnavalitsuses haridusosakonna juhataja asetäitjana ja alates 1976. aastast juhatajana.

1979. aastal asus ta tööle Tartu Pedagoogilise Kooli direktorina. See kool valmistas ette õpetajaid põhikooli baasil. 1980. aastate lõpus sai selgeks, et sellise baasharidusega õpetajate ettevalmistamine enam ei rahulda ning Solo asus vedama kooli rakenduskõrgkooli staatuse poole. 1. jaanuaril 1990 anti õppeasutusele tagasi tema kauaaegne nimetus Tartu Õpetajate Seminar ja 11. juulist 1991 reorganiseeriti seminar rakenduskõrgkooliks. August Solo oli Tartu Õpetajate Seminari rektor kuni 2001. aastani, mil seminar läks Tartu Ülikooli haridusteaduskonna koosseisu ja sellest sai Tartu Ülikooli õpetajate seminar.[1][2]

August Solo on seisnud Tartule väga olulise – õpetajakoolituse – edendamise ja arendamise eest. Seda nii sisulise (kõrgharidust andvate õppe- ja ainekavade väljatöötamine, täienduskoolituse süsteemi ja kaugõppeosakonna käivitamine jm) kui materiaalse (Purde tänava ühiselamu ehitamine, Salme tänava õppehoone säilitamine) poole pealt.[2]

Tunnustus muuda

Viited muuda