Eesti NSV teeneline õpetaja

Eesti NSV teeneline õpetaja oli Eesti NSV-s aunimetus, mida Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium andis aastast 1945 õpetajatele.

Eesti NSV teenelised õpetajad

muuda
Eesti NSV teenelised õpetajad olid veel:
  • Enn Murdmaa, kellele aunimetus anti 1945, aunimetus võeti ära Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 6. veebruari 1953 otsusega, vastav otsus tühistati ja aunimetus ennistati Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 18. oktoobri 1989 seadlusega
  • Hans Tarnaste, kellelt aunimetus võeti ära Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 16. juuli 1950 otsusega, vastav otsus tühistati ja aunimetus ennistati Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 19. veebruari 1990 seadlusega

Allikad

muuda
  • Nõukogude Eesti. 2., täiendatud trükk. Tallinn: Valgus, 1978.
  • Eesti NSV Ülemnõukogu ja Valitsuse Teatajad 1978–1990
  1. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus Eesti NSV teenelise õpetaja aunimetuse andmise kohta Silmapaistvate teenete eest hariduse alal anda Eesti NSV teenelise õpetaja aunimetus: Karl Antonile, Tartu Õpetajate Instituudi õppeala juhatajale, Punaväelane: Punaarmee [7. laskurdiviisi] poliitosakonna ajaleht, 7 november 1947
  2. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus Eesti NSV teenelise õpetaja aunimetuse andmise kohta Silmapaistvate teenete eest hariduse alal anda Eesti NSV teenelise õpetaja aunimetus: Eduard Ausile, Juuru mittetäieliku keskkooli direktorile Harjumaal, Punaväelane: Punaarmee [7. laskurdiviisi] poliitosakonna ajaleht, 7 november 1947
  3. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus Eesti NSV teenelise õpetaja aunimetuse andmise kohta Silmapaistvate teenete eest hariduse alal anda Eesti NSV teenelise õpetaja aunimetus: Jaan Gutvesile, Samuka mittetäieliku keskkooli direktorile Võrumaal, Punaväelane: Punaarmee [7. laskurdiviisi] poliitosakonna ajaleht, 7 november 1947
  4. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus Eesti NSV teenelise õpetaja aunimetuse andmise kohta Silmapaistvate teenete eest hariduse alal anda Eesti NSV teenelise õpetaja aunimetus: Juhan Taimsoole, Paide Tööstuskooli nr. 9 õpetajale, Punaväelane: Punaarmee [7. laskurdiviisi] poliitosakonna ajaleht, 7 november 1947
  5. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus Eesti NSV teenelise õpetaja aunimetuse andmise kohta Silmapaistvate teenete eest hariduse alal anda Eesti NSV teenelise õpetaja aunimetus: Karl Varesele, Tallinna 25. mittetäieliku keskkooli ja Tallinna 2. Lastekodu direktorile, Punaväelane: Punaarmee [7. laskurdiviisi] poliitosakonna ajaleht, 7 november 1947