Eesti NSV teeneline õpetaja

Eesti NSV teeneline õpetaja oli Eesti NSV-s aunimetus, mida Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium andis aastast 1945 õpetajatele.

Eesti NSV teenelised õpetajadRedigeeri

Eesti NSV teenelised õpetajad olid veel:
  • Enn Murdmaa, kellele aunimetus anti 1945, aunimetus võeti ära Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 6. veebruari 1953 otsusega, vastav otsus tühistati ja aunimetus ennistati Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 18. oktoobri 1989 seadlusega
  • Hans Tarnaste, kellelt aunimetus võeti ära Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 16. juuli 1950 otsusega, vastav otsus tühistati ja aunimetus ennistati Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 19. veebruari 1990 seadlusega

AllikadRedigeeri

  • Nõukogude Eesti. 2., täiendatud trükk. Tallinn: Valgus, 1978.
  • Eesti NSV Ülemnõukogu ja Valitsuse Teatajad 1978–1990