Atmosfääri tsirkulatsioon

Atmosfääri tsirkulatsioon on suureskaalaline õhu liikumine Maa atmosfääris.