Asta Oraspõld

Asta Oraspõld (aastani 1939 Sollmann; sündinud 14. jaanuaril 1926 Tartus) on eesti geoloog, paleontoloog ja litoloog.[1]

EluluguRedigeeri

Asta Oraspõld on töölise tütar.[1]

Lõpetas 1945 Tartu 2. Keskkooli ja 1950 Tartu Riikliku Ülikooli geoloogiaosakonna; 1950–1953 TRÜ aspirant, geoloogia-mineraloogiakandidaat (1953, TRÜ), väitekiri "Jõhvi, Keila ja Vasalemma ea brahhiopoodide, trilobiitide, gastropoodide ja ostrakoodide fauna ökoloogia (Eesti NSV ordoviitsium)".

Oli 1953–1992 TRÜ ja geoloogiaosakonna vanemõpetaja ja dotsent, 1956–1958 ühtlasi kateedri juhataja ja 1962–1964 bioloogia-geograafiateaduskonna prodekaan. Aastast 1992 pensionil.

Lugenud faatsieste ja formatsioonide õpetust, analüüsi, litogeneesi ja litoloogiat, regionaalgeoloogiat, maavarade õpetust.[1]

TeadustööRedigeeri

Uurimusi Eesti ordoviitsiumi brahhipoodide paleontoloogiast ja biostratigraafiast ning litoloogiast. Eesti Looduseuurijate Seltsi geoloogiasektsiooni esimees (1954–56), Eesti Geograafia Seltsi auliige (1995). Üle 25 teadustrükise.[1]

TeoseidRedigeeri

 • Новые брахиподы йыхвиского, кейлаского и вазалеммаского горизонтов. // Тр. Инст-а геол. АН ЭССР. I. Тлн 1956
 • Литология поркуниского горизонта в Эстонии. // Уч. зап. ТГУ 359 (1975)
 • Литологическая характеристика пограничных слоев вормсиского и пиргуского горизонтов в средней части Эстонии. // Уч. зап. ТГУ 527 (1982)
 • Литология вормсиского горионта в Эстонии (kaasautor E.Kala). // Уч. зап. ТГУ 527 (1982)
 • Nabala lade Kesk- ja Lõuna-Eestis. Tartu 1995
 • Late Ordovician carbon isotope trend in Estonia, its significance in stratigraphy and environmental analysis (kaasautor). // PALAEO 210 (2004)
 • The Pirgu regional stage (Upper Ordovician) in the East Baltic: lithostratigraphy, biozonation (kaasautorid L. Hints, J. Nõlvak). // Proc. Est. Acad. Sci. Geol. (2005) 4

ViitedRedigeeri

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Eesti teaduse biograafiline leksikon, 3. köide. Lk 263–264

PersonaaliaRedigeeri

 • Tartu Riikliku Ülikooli õppe-teaduskoosseisu biobibliograafia nimestik 1944–1980. Tartu 1987, 183
 • Tartu Ülikooli õppe-teaduskoosseisu biobibliograafia nimestik 1981–1995 (käsikiri), 120
 • Istorija geologitšeskih nauk v Estonii. Tallinn 1986, 323
 • Eesti entsüklopeedia 14, 343
 • Eesti geoloogia: biograafiline teatmik. Tallinn 1995, 80

VälislingidRedigeeri

  Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.