Arutelu:Stockholm

Aktiivsed arutelud

Välja tõstetud: kesklinnas kuningalossi ees vöib vabalt püüda forelli öngega.

--Metsavend 8. november 2006, kell 13:18 (UTC)

Miks sa selle välja töstsid? Seda kalapyyki mainitakse igas Stockholmi tutvustavas broshyyris ja see on saanud rahvusvaheliselt lausa tuntuks nagu kujundlik väide Stockholmi puhtuse kohta.

Kui sinna ei sobi vöib selle kuidagi teisti sisse panna.Möte on ju hea ja ilmekas lausa illustreeriv verbaalis --VanemTao 8. november 2006, kell 14:34 (UTC)

Selles ongi asi, et turismibrošüür ja entsüklopeedia on erinevad teosed oma laadilt. Turismibrošüüri tekst ei pruugi entsüklopeediasse alati sobida. Konkreetsel juhul on minu meelest forellipüügil liiga kaudne side puhta elukeskkonnaga. Inimesed ei ela ju vees. Kas seal kuningalossi ees võib ka ujuma minna? Ja kas kalapüügiluba ei pea olema, et võiks vabalt püüda õngega? Merevee puhtuse kohta võiks eraldi lõik küll olla. Minu meelest see lause ei sobi siia, võib-olla kellegi teise meelest sobib, eks tõstku siis tagasi. --Metsavend 8. november 2006, kell 15:05 (UTC)
Ma saan nii aru, et asjast on mõtet rääkida ainult juhul, kui selle forellipüügi kohta midagi täpsemalt teada on. Andres 8. november 2006, kell 15:20 (UTC)

See on minu meelest äärmiselt ebaõnnestunud lahendus. Esiteks, praegu on täpsustuslehele hulk viiteid. Teiseks "Stockholm (linn)" ja "Stockholmi linn" ei ole piisavalt eristatavad. Kolmandaks, kuigi linn kasutab nime "Stockholmi linn", on päris ametlik nimi siiski "Stockholmi vald". Ma ei leidnud ka arutelu selle muudatuse kohta. Andres 24. august 2007, kell 18:19 (UTC)

Siis kirjuta asjadest õigete nimede all ("Stockholmi vald"). - Urmas 24. august 2007, kell 18:21 (UTC)
Nii "Stockholmi vald", "Stockholmi linn" kui ka "Stockholm" on valla õiged nimed, ainult ametlikkuse aste on erinev. "Stockholmi vald" on ametlik nimi Rootsi riigis, "Stockholmi linn" on ametlik nimi, mida linn enamasti kasutab, "Stockholm" on mitteametlik sünonüüm. Rootsis mõeldakse Stockholmi all enamasti Stockholmi valda, ja ka Vikipeedias tähendab "Stockholm" valdaval enamikul juhtudest Stockholmi valda. Kui mõeldakse asulat, siis öeldakse, et mõeldakse asulat. Seepärast peaks "Stockholm" igal juhul linkima artikli juurde haldusüksusest. Artikli pealkiri ei pea olema ametlik nimi, sellepärast on minu meelest kõige loomulikum pealkiri "Stockholm". Kui asulast rääkiva artikli pealkiri on niikuinii "Stockholm (linn)", mitte "Stockholm", mis mõtet siis on sellist täpsustuslehte teha? Andres 25. august 2007, kell 06:08 (UTC)
Nõus Andresega. Stockholm ei tohi olla täpsustuslehe nimi, sest see tekitab segadust. Taastan praegu vana pealkirja, kuigi ka artikli pealkiri 'Stockholm (linn)' ei ole eriti hea lahendus. --Metsavend 25. august 2007, kell 06:58 (UTC)
Kui keegi leiab parema pealkirja, siis palun väga. Andres 25. august 2007, kell 07:41 (UTC)
Minu arvates on asi siiski segaseks aetud. Miks on asulast rääkiva artikli pealkirjaks pandud üldse "Stockholm (linn)"??? ['niikuinii' ei ole argument(:]
"Niikuinii" kirjutasin sellepärast, et Sul ei paistnud selle vastu vastuväiteid olevat. Pealkiri on valitud nii, et eristada artikli pealkirja artikli "Stockholm" pealkirjast. Oleks võinud olla "Stockholm (asula)", kuid Ahsoous juhtis tähelepanu sellele, et on ka palju teisi samanimelisi asulaid. "Stockholmi linn" ei sobi sellepärast, et seda väljendit kasutatakse haldusüksuse nimena. Mis on Sinu ettepanek? Andres 25. august 2007, kell 07:41 (UTC)
Kui haldusüksuse ametlik nimi rootsi riigis on "Stockholmi vald", siis tuleks seda ka kasutada. Miks otsida mingit vabandavat võimalust seda mitte teha?
Minu meelest ei ole asi nii mustvalge. On erinevad ametlikkused. Rootsi riigi seisukohalt on kõikide valdade ametlikud nimed "... vald", kuid Stockholmi valla puhul kasutatakse seda väljendit ainult hädavajalikel juhtudel, enamasti aga on linna dokumentidest "Stocholmi linn", ja riigil ei ole sellele vastuväiteid. Ja "Stockholm" on nende mõlema korrektne, kuigi mitte ametlik sünonüüm. Ja me kasutame väljendit "Stockholmi vald" vastavas kontekstis, sellelt on ümbersuunamine lehele "Stockholm". Me ei pea kasutama pealkirjas ametlikku nime, muidu peaks artikli pealkiri olema ka näiteks "Tallinna linn". Andres 25. august 2007, kell 07:41 (UTC)
Meil siiamaani olnud reegliks asula artikli pealkirjaks panna ainult toponüüm. Vastuväiteid ei olnud sel lihtsal põhjusel, et aeg-ajalt ole võimalik vikis 24/7 istuda ja antud asi libises mu'st mööda.
Kui meil on artiklile vaja pealkirja ja on vaja valida "Stockholmi vald" ja "Stockholmi linn" vahel, siis nagu ma aru saan, ei ole me valinud riigi tasandil ametlikku, vaid teise, mitteametlikuma, kuid riigi poolt aktsepteeritu ja oleme nüüd hädas, et kuidagi ei õnnestu. Meenutab tegevust sellel maal kuhu Buratino rändamas oli. :((( - Urmas 25. august 2007, kell 07:56 (UTC)
Kirjutasin artikli teksti olukorra kohta selgituse. Ja tegemist ei ole reegliga, vaid üldpõhimõttega, nagu allpool juttu on.
Vastuväiteid ei olnud Sinu jutus siin ülalpool. Andres 25. august 2007, kell 08:14 (UTC)
Märkuse korras: palun üle saada ühest krambist. Nimelt on meil kõik OK, kui omavalitsuse ametliku nimena tuleb artikli pealkirjana kasutada "Uugametsa vald". Kui aga sama vald on ametlikult "Uugametsa linn", algavad minule arusaamatud segadused. Pole ABSOLUUTSELT mitte mingisugust vahet, mis sinna toponüümi taha kirjutatakse - vald, munitsipaliteet, kommuun, distrikt või linn. - Urmas 25. august 2007, kell 07:27 (UTC)
Probleem tekib siis, kui tuleb eristada samanimelist linna ja haldusüksust. Edasi, kui Uugametsa on sama mis Uugametsa linn, siis pole ju mõtet kirjutada peralkirjaks "Uugametsa linn". Tegelikult peaks ka valla pihul olema täpsustus või ümbersuunamine nimelt ilma liigisõnata (näiteks täpsustus asula kohta kirjutatud artikli "Uugametsa" alt. Andres 25. august 2007, kell 07:41 (UTC)
Just see ongi seesama kramp. Asulate artiklite pealkirjad koosnevad ainult toponüümist. Muud on liigisõnaga. Selle viimase lisamine valla nimesse on siiski sageli vajalik (nagu nt Saksimaa puhul näha on).
Kui omavalitsus ja asula kokku langevad, saab väga hästi hakkama pealkirjaga "Uugametsa" (see on kunagi ka jutuks olnud). - Urmas 25. august 2007, kell 07:56 (UTC)
Jah. Pidasin silma juhtumit, kui Uugametsa linn on haldusüksus, mille keskuseks on asula nimega Uugametsa. Säärased juhtumid on näiteks Soomes, ja Eestis valdade puhul. Andres 25. august 2007, kell 08:14 (UTC)
Üldiselt oleks vajalik põhjendus, miks artikkel pealkirjaga "Stockholm (linn)" tehti. - Urmas 25. august 2007, kell 07:29 (UTC)
Vaata ülalpool. Andres 25. august 2007, kell 07:41 (UTC)
'Stockholm (linn)' võiks olla 'Stockholmi asula' ja sealt viide täpsustuslehele 'Stockholm (täpsustus)'. --Metsavend 25. august 2007, kell 07:57 (UTC)
Sa mõtled nii, et teiste samanimeliste asulate kohta räägiks lehekülg "Stockholm (täpsustus)". rvan, et see oleks hea lahendus, ainult et pealkirjaks paneksin pigem "Stockholm (asula)". Andres 25. august 2007, kell 08:14 (UTC)
Üldiselt tuleks väljakujunenud reeglitest kinni pidada. Praeguste kohaselt on asula artikli pealkirjaks toponüüm, omavalitsuse ja haldusüksuse puhul lisatakse toponüümile liigisõna. Mitme samanimelise asula puhul lisatakse toponüümi järele riigi või haldusüksuse (kui ühes riigis on rohkem kui üks samanimeline koht) nimi. See reegel on Stockholmi puhul täiesti rakendatav.
Me ei jõua mitte kuhugi, kui me pidevalt reegleid ümber muudame. - Urmas 25. august 2007, kell 08:02 (UTC)
Minu meelest ei ole tegu reegli, vaid üldpõhimõttega. Seda rakendatakse juhul, kui pole kaalutlusi, mille pärast on otstarbekas teha teisiti. Me oleme üsna paljudel juhtudel teisiti teinud. Minu meelest on praegusel juhul ilmne, et ei ole otstarbekas sellest põhimõttest kinni pidada. Andres 25. august 2007, kell 08:14 (UTC)

Üks puhtama elukeskkonnaga pealinnu.

Võtsin välja, sest pealinn ei ole haldusüksus, vaid asula. Andres 25. august 2007, kell 07:52 (UTC)


Siin peaks olema haldusüksuse infotabel. Andres 25. august 2007, kell 07:54 (UTC)


Vaidlustasin artikli pealkirja. - Urmas 25. august 2007, kell 08:06 (UTC)

Ei hakka enda pead vaevama, aga isikliku arvamuse järgi artikkel pealkirjaga Stockholm peaks rääkima ikkagi linnast, mitte mingist haldusüksusest, mis isegi ei hõlma kogu linna - Ahsoous 25. august 2007, kell 09:11 (UTC)

Tasuks ikka pead vaevata, tegemist on olulise ja põhimõttelise küsimusega. Kui me kirjutame toponüümi all asulast ja mitte haldusüksusest, siis tuleb kõik linnaartiklid ümber teha. On väga vähe asulaid, mille halduspiir tegeliku asustuse piiriga kokku langeks. Andmed asulate kohta on enamasti raskesti kättesaadavad või puuduvad ning pealegi muutuvad pidevalt sedamööda kuidas asustus laieneb. --Metsavend 26. august 2007, kell 14:52 (UTC)
Metsavennaga nõus. Tavaliselt peetakse linnade kohta arvet ikka haldusüksuste piiride järgi. Ka näiteks artikkel Tallinn räägib kõigepealt haldusüksusest. Enamasti me ei teegi linna kui asula ja linna kui haldusüksuse vahel vahet, aga Rootsis on kättesaadavad andmed asulate kohta iga viie aasta tagant. Andres 26. august 2007, kell 22:18 (UTC)

Aastal 1628 uppunud Rootsi lipulaev Vasa on ainus 17. sajandist pärinev laev maailmas.

Mida see tähendab? Andres 23. veebruar 2009, kell 20:50 (UTC)
Sellisel kujul ei tähenda ilmselt midagi. Ilmselt on mõeldud, et ainuke täielikult või enamvähem täielikult säilinud laev maailmas. Minumeelest võiks lause välja jätta ja asendada mõne sobilikumaga (nt. Muuseumis asub 1628. aastal põhja läinud Rootsi lipulaev Vasa, mis tõsteti 1961. aastal merepõhjast. vms.)--WooteleF 24. veebruar 2009, kell 01:00 (UTC)

Minu arust nimi Stockholmi vald Rootsi pealinna kohta on valetõlge. Selle asemel peaks olema Stockholmi omavalitsus. --Improvisaator 25. juuni 2009, kell 13:07 (UTC)

Kui kommun on vald, siis Stockholms kommun on Stockholmi vald. Andres 25. juuni 2009, kell 13:57 (UTC)
Pariisi kommuun ei muutnud ju Pariisi linna vallaks. --Improvisaator 25. juuni 2009, kell 14:16 (UTC)
Sõnal on mitu tähendust. Stockholmi vald ei ole kuidagi võrreldav Pariisi kommuuniga. Andres 25. juuni 2009, kell 19:56 (UTC)
Kohalik omavalitsus võib olla nii linn kui vald. --Improvisaator 29. juuni 2009, kell 08:13 (UTC)
See kehtib Eesti kohta. Rootsis praegu linnadel ja valdadel kui kohaliku omavalitsuse üksustel vahet ei tehta. Andres 29. juuni 2009, kell 08:16 (UTC)
Siis tulekski nimetada kohalikku omavalitsust kohalikuks omavalitsuseks, mitte valda linnaks või vastupidi. --Improvisaator 29. juuni 2009, kell 08:20 (UTC)
See argument ei ole veenev. "Kohaliku omavalitsuse üksus" (või "kohalik omavalitsus" või "omavalitsus") on üldine nimetus; neid võidakse nimetada erinevalt.
Me järgime EKI (Peeter Pälli) soovitust kasutada siin sõna "vald". Kui tahad vaielda, kirjuta temale. Andres 29. juuni 2009, kell 08:33 (UTC)

Interviki Rootsi vikisse on vale. Vallast räägib sv:Stockholms kommun. Andres 25. juuni 2009, kell 13:57 (UTC)

Veel pealkirjastRedigeeri

Nõustun, et siin on asi keeruliseks aetud. Inglise või rootsi vikisse vaatamata ei saa aêru, miks õigupoolest kaks artiklit on ja kumb artikkel haldusüksusest ja kumb Rootsi pealinnast peaks olema. Lähemalt uurides tundub, et Rootsi pealinnast polegi artiklit, kuna Stockholm (linn) tundub statistikabüroo järgsest linnalisest alast olevat?

Mis sest, et Rootsis "Stockholm" tavaliselt valda tähendab? Arvan, et eestlane otsib siit artiklit Rootsi pealinnast. Kusjuures ka Rootsi vikis on haldusüksuse artikli pealkiri "Stockholms kommun". Ja kui linnalisest alast eraldi artikkel on, võikski see mu meelest "Stockholm (linnaline ala)" või midagi sarnast olla. Sõna asula linnalise ala kohta on Eesti asulatega kõrvutades eksitav. Pikne 12. juuli 2010, kell 12:41 (EEST)

Mis Sinu ettepanekud on? Kas paneme sellele artiklile pealkirjaks "Stockholmi vald" ja teisele lihtsalt "Stockholm"?
Linnaline ala ongi asula. Ka Eestis mõistetakse seda minu meelest nii.
Mis see Rootsi pealinn siis on? Andres 12. juuli 2010, kell 13:38 (EEST)
Jah, siinne võiks olla "Stockholmi vald" ja "Stockholm" oleks Rootsi pealinn. Tänapäevane statistikabüroo liigitusest lähtuv Stockholmi linnaline ala peaks olema kitsam mõiste kui Stockholm (vrd en:Stockholm ja en:Stockholm urban area). Võimalik, et pragune artikkel "Stockholm (linn)" võib ka Stockholmist üldiselt olla ja mulle ainult tundub, et see on kitsamast mõistest kuna seal kiputakse statistikabüroo liigitust rõhutama ja kasutatakse palju sõna asula sõna linn asemel, mis nagu aru saan, peaks samuti antud statistikabüroo liigitusele viitama.
Asulad on Eestis ka külad. Ka "Asula"-liiklusmärgiga tähistatud kohad on mu meelest tihti peale lihtsalt pisut rohkem kokku surutud ridakülad. Pikne 12. juuli 2010, kell 15:56 (EEST)
Loomulikult on asulad Eestis ka külad, nii ka Rootsis. Tätort (antud juhul siis urban area on üle 200 elanikuga kompaktse asustusega ala. Andres 12. juuli 2010, kell 17:54 (EEST)
Jah, selle artikli nimi siin võiks olla küll "Stockholmi vald". Andres 12. juuli 2010, kell 17:57 (EEST)
Teise artikli nimi võiks olla ka lihtsalt "Stockholm". Kui ümber teha, siis peab hoolega jälgima, et kõik lingid ja täpsustusmärkused saaks korda. Andres 12. juuli 2010, kell 17:59 (EEST)
Ainult et ma pole kindel, kas seda muudatust maksab ette võtta. Andres 12. juuli 2010, kell 18:11 (EEST)
Ainult et en:Stockholm urban area ongi pealinn. Andres 12. juuli 2010, kell 18:00 (EEST)
Artiklil en:Stockholm puudub kindel teema, sest seal räägitakse nii Stockholmi vallast, Stockholmi asulast kui ka Stockholmi linnastust. Niisugust artiklit pole minu meelest tarvis.
Sõna "asula" rõhutab, et jutt on Stockholmi linnast kui asulast. Asula piiride ja elanike arvu üle statistikabüroo arvet peabki.
Pole arusaadav, mis tähendab "Stockholm üldiselt". Andres 12. juuli 2010, kell 18:06 (EEST)
"Stockholm üldiselt" all mõtlesin artikli en:Stockholm teemat. en:Stockholm urban area on ju kitsalt tänapäevasest statisikabüroo määratlusest. Selle juures ei passi kirjutada suuremast osast asjust, mis käib Stockholmi kohta üldiselt, eriti näiteks ajaloost. Minu meelest on sellist üldist artiklit, nagu paljudes teistes vikides, tarvis. Seal võiks Stockholmi nimetada peamiselt pealinnaks ja linnaks ning kuskil õige koha peal lihtsalt mainida ka statistikabüroo linnalise ala käsitlusviisi. Valla artikkel võiks olla konkreetselt halduslikust küljest lähtuv. Kõik muu üldine Stockholmi linnast võiks artiklis "Stockholm" (see üldine) olla. Põhimõtteliselt võib muidugi ka haldusüksuse ajaloo siduda linna ajalooga ja rääkia valla vaatamisväärustest, kultuurist jne, aga inglise (ja enamvähem ka rootsi) viki esitus tundub siiski olevat ladusam, ootuspärasem, loomulikum ja siinse praeguse seisuga võrreldes vähem küsimusi tekitav. Pikne 12. juuli 2010, kell 19:46 (EEST)
Kas suurem osa linke leheküljele Stockholm mitte ei pea niigi juba sama umbmääraselt silmas valda võik Stockholmi linna üldiselt? Tihipeale olekski link, mis praegu valla artiklisse juhatab, linnal (Stockholm üldiselt) hoopis sobivam, kuna vald on uuema aja nähtus ja kitsam mõiste. Jah, need lingid tuleks siis üles leida, mis konkreetselt haldusüksust silmas peavad. Pikne 12. juuli 2010, kell 19:53 (EEST)
Mis see teema siis on? Kirjutada võib kas vallast, asulast või linnastust. Ma ei saa aru, mis on Stockholm üldiselt.
en:Stockholm urban area räägib Stockholmist kui asulast ning selle teema all tulebki Stockholmist kui linnast kirjutada. Asula on pidevalt kasvanud, nii et tema piirid on muutunud. Statistikabüroo määratlus on siin teisejärguline. Stockholmi ajaloost on seal minu meelest sobiv kirjutada küll, nagu ka valla artiklis. Varem ju linn oligi omavalitsusüksus. Stockholmist kui pealinnast ja asulast (linnast) saab rääkida teises artiklis. Valla artikkel tuleb minu meelest teha samasugune nagu teisedki valla artiklid. Linna ajaloost tuleks rääkida peamiselt linna artiklis.
Tuleb kontrollida, mida lingid silmas peavad. Igatahes on vallal varasema linnaga halduslik järjepidevus. Andres 12. juuli 2010, kell 21:19 (EEST)
Nagu inglise ja rootsi vikis – artikkel "Stockholm" peaks olema linnast (jättes kõrvale, et Rootsis ka valda linnaks nimetatakse). Mismoodi teisejärguline määratlus, kui vastavad artiklid on inglise ja rootsi vikis ainult seetõttu, et statistikabüroo sellise liigituse on teinud?
Ma ei näe siin võitu, kui pisut umbmäärasema linna artikli asemel võivad olla ainult konkreetselt linnalise ala ja valla artiklid, mis sisuliselt üksteisel vahet ei tee (siin ja seal ajalugu ja muu läbi kaudsete seoste). Minu hinnangul ei saa lugeja aru, kus millest kirjutatakse ja kas kirjutatakse ikka otsitavast.
Sinu arutluskäigu järgi Stockholmi vallal ja linnalisel alal (asula) puudub ühisosa ehk varasem linn (asula), mis oli ühtlasi haldusüksus, millest üks on arenenud ja millega teisel on halduslik järjepidevus. Halduslikku järjepidevust saaks pidada argumendiks Stockholmi linnast ja vallast ühes artiklis kirjutamiseks (Stockholm on linn ja vald...), mis möönan, on ka mõeldav. Pikne 12. juuli 2010, kell 21:56 (EEST)
Olen nõus, et artikkel "Stockholm" peaks olema linnast, ja just linnast statistikabüroo räägibki. Inglise ja rootsi viki artiklid en:Stockholm ja sv:Stockholm aga ei räägi linnast, vaid vallast, linnast ja linnastust korraga. Selliseid artikleid ei ole minu meelest tarvis.
Meie ei pea ju artiklit "Stockholm" tegema ainult statistikabüroo määratluse pärast, aga selle praegused piirid ja elanike arvu saame ainult statistikabüroolt. Selles artiklis ei ole tarvis rääkida vallast ja linnastust. Linnastu kohta võib eraldi artikli teha.
Kuidas vahet ei tee? Me võime vahet küll teha. Kõik, mis puudutab konkreetselt valda, läheb valla artiklisse. Teatud kordused on vältimatud, kuid põhiliselt oleks artiklid ikkagi erineva sisuga. Artikli alguses võib ju ka selgemalt kirjutada, millest jutt on.
Ma olen kategooriliselt vastu ebamäärase sisuga artiklile, sest link sellele jätab ebamääraseks, mida öeldi.
Ma ei väida, et linnal ja vallal puudub ühisosa. Stockholmi varasemas ajaloos on kindlasti kokkulangevus, ja ma eelistan paigutada selle materjali linna artiklisse.
Ma ei näe põhjendust ühes ja samas artiklis kirjutamiseks. Andres 12. juuli 2010, kell 22:13 (EEST)
Seda tuleks nii võtta, et peaasjalikult on inglise ja rootsi viki artiklis "Stockholm" juttu siiski linnast ning vald ja statistikabüroo määratlus on eraldi artiklites, hoolimata sellest, et Stockholmi linna demograafia, majandus jne on ühtlasi ka Stockholmi valla demograafia, majandus jne. Minu meelest pole alust artiklit "Stockholmi" linnast ebamääraseks pidada, kui seda suurem osa linke just ennemini silmas peabki, mitte statistikabüroo määratlust ega praegust haldusüksust. Lihtsalt linn pole enam konkreetse linnamüüri sees ja Rootsis pole selliseid täpselt mahamärgitavate geograafiliste piiridega asustusüksusi nagu Eestis, eks?
Ehk keegi viitsib veel süveneda? Pikne 12. juuli 2010, kell 22:41 (EEST)
Ebamääraseks ma pean neid artikleid sellepärast, et seal on kolm pindala ja kolm elanike arvu. Kui näiteks kellegi kohta öeldakse, et ta elab Stockholmis ja link läheb sellesse artiklisse, siis saab öelda ainult seda, et ta elab Stockholmi linnastus. Selle asemel peaks Stockholmi linnastu kohta olema eraldi artikkel.
Stockholmi linn (asula) on ju hulga suurem kui vald. Linna majandus ja demograafia ei ole ühtlasi valla majandus ja geograafia.
Nii linna kui asula kui ka valla piirid on aja jooksul muutunud. Praegune vald ja statistikabüroo viimane määratlus kajastavad ainult praegust seisu.
Varem tundus küll, et suurem osa linke peab silmas valda. Asukohti määratletakse valdade järgi. See oligi põhjus, miks vallast räägitakse artiklis pealkirjaga "Stockholm".
Rootsis määrab asustusüksuste piirid statistikabüroo. Andres 12. juuli 2010, kell 23:11 (EEST)
Minu meelest küll nii ei ole, et siit aru ei saaks, mida kummaski artiklis silmas peetakse. Mina ei saa hoopis inglise viki artiklist en:Stockholm aru, millest seal räägitakse. Artiklid pealkirjaga "Stockholm" ei räägi ju linnast. Kuidas see ebamäärane pole, kui sealne jutt käib kordamööda Stockholmi südalinnast, linnast, vallast, linnastust, läänist, ja ka teistest valdadest ja asulatest läänis?
Mis see "Stockholm üldiselt" on, kui see pole asula? Stockholmi asula ongi ju see, mille raames saab rääkida nii ajaloost kui ka kõigest muust, mis linna puudutab. Millest ta kitsam on? Kuidas saab öelda, et valla demograafia ongi asula demograafia jne. Nad ei lange ju ligilähedaseltki kokku.
Statistikaametist räägitakse minu meelest rootsi vikis sellepärast, et see on ametkond, mis on sellised määratlused paika pannud, mina küll kuskilt välja ei loe, et see oleks mingi formaalne jaotus, vaid ikka, et tegu ongi sellega, mida ka tegelikult asulaks peetakse. Miks peaks asulat mingiks ebamääraseks linnaliseks alaks nimetama ja statistikabüroo määratlust rõhutama?
Ma arvan ka, et mõttetu on teha artiklit, mis räägib korraga vallast, asulast ja läänist. Ja veel mõttetum on teha muudatusi ainult muudatuste tegemise pärast. --Epp 13. juuli 2010, kell 00:39 (EEST)
Muudatused muudatuste pärast? Minule ei pea seda ette hetima, kui ma näen Stockholmi puudutav on eesti Vikipeedias nukras seisus ja püüan omapoolseid lahendusi välja pakkuda. Seda ma juba tean, et sa igalpool truult Andrese mõtteid korrata võid. Pidasin silmas, et süvenda võiks keegi, kellel on oma arvamus.
Jah, mitte üks ühele pole valla ja linna demograafia ja majandus sama vaid suuresti. Usun, et suuremas osas allikatest pole täpsustatud, kas silmas peetakse Stockholmi valda, linna või statistikabüroo määratlust ja seetõttu peaks siia tulevad lingid seda enam mitte nii kitsalt määratletud Stockholmi linna silmas pidama. Ka ei näe ma põhjust välistada sellise Stockholmi-mõiste olemasolu nagu inglise ja rootsi vikides vaid seetõttu, et osa jutust saab omaseks pidada ka vallale või mõnd üksikut kohta sellest ka linnastule. Stockholmi linn oli olemas ja küllap oleks praegugi ka ilma statistikabüroota.
Epu lohutuseks, olen ilmselt ennist juba öelnud, mis mul öelda oli, mõjutagu see siis Andrese lõplikku sõna või mitte. Pikne 13. juuli 2010, kell 10:14 (EEST)
Huvitav, kust küll Sina võtad õiguse otsustada, kust kellegi mõtted pärit on. Aga muidugi sain ma asjadest valesti aru, ja tegelikult ju ikka tean, et maailmas on iga asja kohta ainult üks õige arvamus ja see on Sinu arvamus. Ja kui keegi julgeb teisiti arvata, siis loomulikult on see kellelegi teisele takkakiitmine. Kas Sa ootasid, et ma ütlen, et jah, Pikne, ka minu meelest on Stockholmi vald sama mis Stockholmi asula? Ja et üldse polegi vaja vahet teha, kas me räägime vallast, linnast või Suur-Stockholmist. Väga paljudel juhtudel ka teiste maade puhul ei selgu alati kontekstist, kas räägitakse vallast või asulast. Kas see tähendab, et me ei tohigi neid kunagi eristada?
Ma ikka ei saa aru, mille kohta Sa ütled "linn" ja mille kohta "statistikabüroo määratlus"? Kas Sa nimetad linnaks linnastut? Ma arvan, et ei peaks lähtuma inglise vikist, vaid rootsi vikist. Inglise viki jutust võibki jääda mulje, et urban area on mingi ebamäärane ainult statistika jaoks tekitatud linnaline ala (kuigi selle mõiste kohta on artikkel olemas).
See, et artiklites Sweden ja Sverige lingitakse pealinna koha peal sellele üldisele artiklile, tekitab minu meelest ainult segaduse selles, mis siis Rootsi pealinn on. Kogu linna puudutava jutu, mis neis artiklites on, saab ju panna meie asula artiklisse. Millest sellisest peaks see "üldine" artikkel rääkima, mis ei sobi asula artiklisse? --Epp 13. juuli 2010, kell 14:29 (EEST)

Mul on kahju, et Vikipeedia arengut natukenegi edasi viia püüdvad administraatorid (praegusel hetkel siis Andres ja Epp) peavad enda aja- (ja ka närvi-) ressursse tuuleveskitega võitlemisele kulutama. Ma ei saa mitte midagi teha, ma leian, et eestikeelses vikis on ühe vähese vikipeediana õigesti tehtud sellega, et on eraldi artikkel vallast ja asulast. Ave Maria 13. juuli 2010, kell 15:54 (EEST)

Palun arutame asjalikult ning jätame kõrvale argumenta ad hominem ja solvangud. Andres 13. juuli 2010, kell 19:40 (EEST)

Te kaks võiksite ikka läbi lugeda, mis öelnud olen. Siis teate ka mille pärast mu maa alla tambite :-). Ma pole avaldanud arvamust, et vallast ja asulast ehk linnalisest alast ei peaks eraldi artikleid olema. Minul omakorda on kahju, kui tahetaks keelata Andrese arvamusest hälbivad arvamused. Pikne 13. juuli 2010, kell 19:54 (EEST)

Sa ei ole tõesti öelnud, et vallast ja asulast ehk linnalisest alast (minu meelest ei ole sellist väljendit) ei peaks eraldi artikleid olema. Aga Epp ka nii ei öelnud ja Ave Maria vähemalt otsesõnu ka mitte.
Mina küll ei usu, et keegi tahaks keelata minu arvamusest hälbivad arvamused. Andres 13. juuli 2010, kell 20:03 (EEST)
Minu meelest ei ole praegu tegemist niivõrd Andrese arvamusega, kui üldiselt heaks kiidetud põhimõttega, et me ei kirjuta ühes artiklis mitmest eri asjast.
Lugesin natuke rootsi viki arutelusid, aga et need on paljudes kohtades laiali, pole ei aega ega jaksu põhjalikult tegelda. Tundub, et rootslaste artikkel sv:Stockholm sai alguse umbes nagu täpsustusleht. Nad püüdsid rääkida korraga kõikidest asjadest, mida rootslane võiks silmas pidada, kui ta ütleb "Stockholm". Ja nüüd on see minu meelest lihtsalt üks väga pikk täpsustusleht, kust pealegi ei saa aru, mille kohta siis näiteks kas või linnaplaneerimise jaotis käib. --Epp 13. juuli 2010, kell 22:52 (EEST)
Kui mult küsitakse, kas valda ja asulat ei tohi eristada.
Ma kasutan väljendit linnaline ala, kuna minu meelest eesti keeles tähendab asula ennekõike asustusüksusi koos nende asustamata aladega. Ja ka kitsamas tähenduses pole asula tihipeale linnaline. Lisaks ei eristu asula inglise ja rootsi viki linna-mõistest (linn on ka asula). Võib-olla võiks see linnaala olla või võiks midagi paremat välja pakkuda. Pikne 13. juuli 2010, kell 21:01 (EEST)
Miks Sa arvad, et "asula" tähendab eelkõige seda? EKSS seda ei kinnita]. Demograafia sõnastikku praegu hästi kätte ei saa, aga "asula" on (vähemalt primaarselt) just asustuse mõiste. Eestis on "küla" jt asulate liikide nimetused (mitte küll sõna "asula" ise) kahemõttelised, sest neid ei tarvitata mitte ainult asustusüksuste, vaid ka haldus- ja territoriaalsete üksuste tähenduses. Ka ENE 1. väljaande järgi on asula eelkõige "asustatud koht tiheda, kompaktse hoonestusega."
Urban area on ingliskeelne väljend, millel pole ühtset tähendust. Rootsi kontekstis on tegu tingliku, ebatäpse tõlkevastega sõnale tätort, (vt en:Urban areas in Sweden), mis tähistab teatud tingimustele vastavat asulat, kusjuures see asula ei pruugi üldse olla "linnaline". Seega see "linnaline ala" või "linnaala" on tarbetu. Andres 13. juuli 2010, kell 22:19 (EEST)
Tugev kahemõttelisus siin ju siiski on ja sõna asula tekitab segadust. Asula on niisamuti ebatäpne tõlkevaste. Kui endiselt keelduda uskumast inglise ja rootsi vikis toodud Stockholmi-mõiste (linn) olemasolu ja arvata, et linna ja asulat (statistikabüroo määratlus) pole tarvis eristada, siis hiljuti oli meil artikkel "Tallinn (asula)". See pidavat tähendama umbes niisamasugust linnalist ala ja hõlmama naabervaldade alu (aga polnud viidatav). Ka selle näite varal ei eristunud asula linnast. Pikne 14. juuli 2010, kell 09:03 (EEST)
Minu meelest siin kahemõttelisust ei ole. Ma ei leia Sinu toodud tähendusele kinnitust ei teatmeteostest ega tegelikust tarvitusest.
Muidugi ei tähenda tätort sedasama mis "asula", kuid tätort on igal juhul asula, mistõttu seda asulaks nimetada on õige.
Inglise ja rootsi vikis ei ole ju "Stockholmi" all mingit kindlat mõistet. Stockholm kui asula aga ongi Stockholmi linn kui asula.
Kui rääkida samas mõttes Tallinnast kui asulast, siis meil on raske selle kohta midagi konkreetset öelda, sest meil ei koguta selle kohta statistilise andmeid ning puudub kokkulepe asula piiride määramise viisi üle. Igal juhul aga on Tallinn kui asula sama mis Tallinn kui linn asustuslikus (mitte halduslikus) mõttes. Andres 14. juuli 2010, kell 20:36 (EEST)


Katkine linkRedigeeri

Korduval kontrollimisel on leitud, et järgnev välislink ei tööta. Kontrolli selle toimimist ja vajadusel paranda vigane link.

--MastiBot (arutelu) 7. juuli 2013, kell 04:31 (EEST)


Lisati kaks arusaamatut pildiallkirja. Andres (arutelu) 20. detsember 2015, kell 21:06 (EET)

Veel korra pealkirja kohtaRedigeeri

On ilmselge, et selle pealkirja all tuleb rääkida pealinnast. - Neptuunium ❯❯❯ arutelu 15. oktoober 2018, kell 12:59 (EEST)

Naase leheküljele "Stockholm".