Arutelu:Polüseemia

Viimase kommentaari postitas Andres 8 aasta eest.

Selguse huvides tuleks eraldi välja tuua lingvistiline ja üldsemiootiline tähendus.

Tähistaja ja tähistatava suhte kaudu saab polüseemiat iseloomustada ju ainult Saussure'i (keelekeskse) kontseptsiooni raames. Andres 9. november 2009, kell 20:32 (UTC)

Mitmene on tähendus ka homonüümia puhul. Andres 9. november 2009, kell 20:33 (UTC)

Kui jutt on märkidest üldse, siis "lekseem" ei sobi. Andres (arutelu) 1. veebruar 2015, kell 11:56 (EET)Vasta[vasta]

Jah, lekseem tuleb leksikaalsest semantikast. Samas oleks see artikkel ka sisuliselt hea siduda homonüümia ja sünonüümia artiklitega.Katrek (arutelu) 1. veebruar 2015, kell 19:38 (EET)Vasta[vasta]
Keelemärkidest saab ju siin rääkida kui märkide liigist, selle juures saab ka lekseemidest rääkida. Andres (arutelu) 1. veebruar 2015, kell 21:04 (EET)Vasta[vasta]
See on ühe ja sama märgi tähenduste vaheline suhe?Katrek (arutelu) 1. veebruar 2015, kell 22:01 (EET)Vasta[vasta]
Jah, nii sobib. Aga sel juhul tuleb eraldi selgitada, mida mõistetakse lekseemide polüseemia all. Mulle tundub, et selle üldistusega siin on mõistet liiga palju nihutatud. Viiteid selle üldise käsituse või teooria kohta pole ka, olen pisut umbusklik. Andres (arutelu) 2. veebruar 2015, kell 02:28 (EET)Vasta[vasta]
Naase leheküljele "Polüseemia".