Arutelu:Kõnekeel

Sellel leheküljel pole arutelusid.

Mis on argikeel? Andres 24. november 2010, kell 19:51 (EET)

Vt ÕS 2006: argikeel --kanakukk 24. november 2010, kell 20:27 (EET).

Kui tegu on sama asjaga, siis tuleb artiklid liita. Andres 24. november 2010, kell 20:43 (EET)

Siin artiklis on kõnekeel samastatud argikeelega ja vastandub kirjakeelele selles suhtes, et kirjakeel on normeeritum ja ametlikum kui kõnekeel. Aga kõne- ja kirjakeel teises mõistes on kõneldud ja kirjutatud keel. Need kaks kõne- ja kirjakeele mõistet ei kattu üksteisega täielikult. Näiteks internetisuhtlus on kirjutatud keel, mis kasutab kõnekeele normivabadust. Teine näide: etteloetud kõne on kirjakeel kõneldud keele vormis. Adeliine 24. november 2010, kell 20:54 (EET)
Arvan, et ühest tuleb rääkida artiklis Kõnekeel või Argikeel, ja teisest artiklis Suuline kõne (vs kirjalik kõne). Kirjakeelt võidakse ju ka kasutada suuliselt.
Tiit Hennoste vist on eesti suulist kõnet uurinud. Millist terminit ta selle kohta kasutab? Andres 24. november 2010, kell 21:07 (EET)
Naase leheküljele "Kõnekeel".