Argikeel on keelekuju, mida kasutatakse igapäevases suhtluses. Argikeel erineb kirjakeelest selle poolest, et pole esitatud väga kindlaid vorminõudeid, rääkida võib vabamalt. Tihti kasutatakse palju ka fraseologisme ning slängi.

"Õigekeelsussõnaraamatus" tähistatakse argikeelseid sõnu märgendiga ARGI.

Vaata ka muuda