Arutelu:Arnold Veimer

Viimase kommentaari postitas Velirand 11 kuu eest.

Seda, et ta akadeemik oli, tuleks kuidagi teisiti märkida. Andres 24. aprill 2007, kell 13:52 (UTC)

1952. aastal ta arreteeriti, aga kaua ta kinni istus ja kus? --Lulu 25. aprill 2007, kell 13:50 (UTC)

Valge raamat: Märtsis 1950 toimunud EKP VIII pleenumil anti löök ka Eesti haritlaskonna pihta. Kommunistlik partei kuulutas suurema osa vanema põlve haritlastest nn. kodanlikeks natsionalistideks, neid hakati hulgaliselt töölt vallandama ja vahistama. Vanglad ning sunnitöölaagrid täitusid arstide, kirjanike, heliloojate, kooliõpetajate, teadlaste, vaimulike, inseneride jpt. elualade esindajatega, kes olid truuks jäänud rahvuslikule vaimule ega võtnud omaks võõrast ideoloogiat. Arreteeriti ka juhtivad juunikommunistid, kes olid veel puutumata jäänud, nagu Nigol Andresen ja Hans Kruus, ning isegi vanad kommunistid Hendrik Allik ja Arnold Veimer. --Kinks 26. aprill 2007, kell 10:50 (UTC)

Jajah, seda minagi mõtlema jäin. Lisan veel materjale:

A. Veimer vabastati ENSV TA Majanduse Instituudi direktori ametikohalt EK(b)P KK büroo määrusega 28. novembril 1952. a.

EK(b)P VII kongressil 1952. a. septembris esines sõnavõtuga Balti Laevastiku poliitvalitsuse ülem Komarov ja nõudis: "...Tahaks kuulda, miks kuni käesoleva ajani tegutsevad meil parteis ja vabariigis inimesed, kes on tuntud oma natsionalistlike vaadete poolest, väga tähtsatel juhtivatel kohtadel? Ma pean eelkõige silmas Veimerit (...) Räägitakse sellest, et ta toetas Nõukogude võimu vastaseid. Miks pandi ta siis sellisele tähtsale tööle, nagu on Eesti majanduse teaduslik läbitöötamine? (...) On vaja võimalikult kiiresti puhastada tähtsad postid Veimeri taolistest inimestest, kes toetavad kodanlikke natsionaliste, inimestest, kes pikka aega varjasid nõukogude rahva vaenlasi."

--Lulu 2. mai 2007, kell 22:44 (UTC)


Palun mitte kasutada alapealkirja "Muu". Andres 10. jaanuar 2009, kell 12:11 (UTC)


Pikem jutt laeva kohta peaks olema eraldi artiklis. Andres 25. august 2009, kell 12:40 (UTC)

On olemas Arnold Veimer (laev)--Jaanusele 25. august 2009, kell 13:49 (UTC)
Seda ma ju räägingi. See artikkel siin ei ole ju laevast; piisab laeva mainimisest. Kui siin on midagi sellist, mida teises artiklis pole, tuleb see sinna panna. Andres 25. august 2009, kell 15:37 (UTC)

Ta oli ju aastatel 1952-1954 ka vangis. See tuleks ikka ära mainida. 90.191.119.98 11. mai 2013, kell 22:07 (EEST)Vasta

Saad ju teha seda. Andres (arutelu) 11. mai 2013, kell 22:19 (EEST)Vasta

"1924|1923. aastal Arnold Veimer arreteeriti" Mis aastal siis? 9. mai 2023, kell 13:16 (EEST)

tundub, et 1923. Velirand (arutelu) 9. mai 2023, kell 13:36 (EEST)Vasta
Naase leheküljele "Arnold Veimer".