Arutelu:Aškenazi juudid

Lisa teema
Aktiivsed arutelud

Eestikeelne väljend on "aškenazi juudid". Andres 16:18, 26 Aug 2004 (UTC)


elasid/elavad

Määratlus peaks olema täpsem. Kui juut asub Kesk-Euroopasse elama, siis temast sellega veel ei saa aškenazi juuti. Andres 6. juuni 2006, kell 15.35 (UTC)

"Mitmete maailma allikate ja ka juutide endi allikate alusel moodustavad praegu kuni 90% maailma juutidest just aškenazi juudid." Väide nõuab viidet konkreetsele allikale, kasvõi ühele.--Ken 20. juuli 2006, kell 11.32 (UTC)

Inglise vikis on öeldud, et see suhtarv oli kõige kõrgem 1931. aastal (92%) ning praegu on ta umbes 80%. Samas on toodud ka viide.
Küll aga on paistavad üldtunnustatud lahknevat siin esitatud andmed aškenazi juutide päritolu kohta. Saksa ja inglise viki järgi otsustades on nad ikkagi enamikus pärit Lähis-Idas elanud juutidest. Meesliini osas on asi geneetiliste uuringute alusel üsna kindel. Naisliini osas on oletatud Euroopa päritolu (naised on judaismi konverteerunud), kuid üks hiljuti tehtud uuring paistab viitavat sellele, et ka naisliinis on oluline osa Lähis-Ida juutidel. Loomulikult on Aškenazi juutide esivanemate seas märkimisväärne hulk konvertiite. Andres 20. juuli 2006, kell 19.57 (UTC)
Mis on 'Lähis-Ida juudid'? - Urmas 20. juuli 2006, kell 20.05 (UTC)
Pidasin silmas neid juute, kes on Lähis-Idast välja rännanud, mitte neid, kes on mujal konverteerunud. Andres 21. juuli 2006, kell 05.51 (UTC)

Aškenazi juute arvatakse põlvnevat Kasaari kaganaadi judaistidest, kes liikusid esimese aastatuhande lõpus oma asualadelt Musta ja Kaspia mere steppides põhja poole (hilisema Rzeczpospolita alale) ja Kaukaasia põhjapiirkonda.

Tõstsin selle välja, sest see ei ole üldtunnustatud seisukoht. Selle jutu saab tagasi panna, kui tuleb ülevaade eri seisukohtadest. See siin võib küll kehtida märkimisväärse osa kohta Aškenazi juutidest, Aškenazi juutide kohta tervikuna aga nähtavasti mitte. Andres 20. juuli 2006, kell 20.01 (UTC)
Kas pole üldtunnustatud, sest seda versiooni pole (mingitel põhjustel) piisavalt uuritud või on piisavalt uuritud ja leitud, et versioon on ebatõenäoline? - Urmas 20. juuli 2006, kell 20.08 (UTC)
Aškenazi juutide kohta tervikuna on leitud, et see nii ei ole. Küll aga on võimalik, et see kehtib mingi osa kohta aškenazi juutidest. Kui tõsiselt seda on uuritud, selle kohta mul praegu andmeid ei ole. Igatahes ei ole ka see üldtunnustatud. Arvan, et asi on selles, et seda on raske tõestada. Kogu asja tuleks detailisemalt uurida, siis saab sellest rohkem kirjutada. Praegu oli esitus minu meelest tendentslik. Andres 21. juuli 2006, kell 05.51 (UTC)
Pean silmas, et siit paistab läbi kumavat tahtmine näidata, et juutidel ei ole Palestiinale mingit õigust. Mitte, et mina tahaksin selles küsimuses seisukohta võtta. Andres 21. juuli 2006, kell 05.53 (UTC)

==Välislingid==

Võtsin ka need lingid esialgu välja, sest seal on juttu kasaaridest ning osa Aškenazi juutide võimalikust põlvnemisest nendest. Arvan, et kõigepealt tuleks artiklis esitada erapooletu ülevaade asjassepuutuvast diskussioonist. Andres 20. juuli 2006, kell 20.06 (UTC)
Need leheküljed on pühendatud kasaaridele, mitte aškenazi juutidele. On küll võimalik, et osa aškenazi juute põlvneb kasaaridest. Andres 21. juuli 2006, kell 05.51 (UTC)
Kasaariasse jõudis judaism Pärsiast lahkunud/lahkuma sunnitud juutidega, kes hiljem uuel asukohamaal võtmepositsioonidele asusid. Kasaarias, muudest piirkondadest ehk erinevalt, oli judaism levinud ka teiste rahvaste seas kui juutide. Kas kasaarid ise ka judaistid olid ja kas kõik või osa, ei oska öelda. - Urmas 21. juuli 2006, kell 09.13 (UTC)

Iisraelis on hakatud nimetama Aškenazi juutideks kõiki Euroopa päritolu juute. Andres 20. juuli 2006, kell 20.01 (UTC)

probleem on selles, et aastasadade pikkuse ristiabiellumise tagajärjel ei meenuta askenasid enam suurt neid mongoleid kelledest nad pärinevad. hiljuti oli kuskil lehes ja netiski jooksis läbi artikkel kus oli selle teemaline geneetiline uurimine ja kuigi nn mainstriim seda ei propageeri teatas geneetiline uurimine kindlalt, et kuni 90% maailma juutidest põlvneb 4 (neljast ehk 4 ) esiemast kes on pärit just sealt samast kandist kust see kazaaride khaan (sorry nimi pole hetkel käepärast) Jeruusalemmast tulnud juuditest emissaride mõjutusel võttis vastu judaismi. juutidel on põhipostulaat, et emaliini piid antakse see edasi seega asjad suht hästi klapivad. http://www.allempires.com/ - sealt tipa otsimist aga põhiliinid on olemas. --makruss 24. juuli 2006, kell 16.33 (UTC)

Sellest uuringust, kus on juttu neljast esiemast, räägitakse ka inglise ning saksa vikis, aga detailid on seal teistsugused. Andres 24. juuli 2006, kell 16.59 (UTC)

"Aškenazi juutide keeleks on jidiš." Õigem oleks öelda, et minevikus oli. Tänapäeval on nad valdavalt teistele keeltele üle läinud.

rahvus ja selle tuletisena kodakondsusRedigeeri

Ülalpool siin arutelus on juttu isa- ja emaliinist,
kas teistes wikides või teile teadaolevates soliidsetes allikates
on ka mainitud rahvuse ja sellest tulenevalt hilisemalt kodakondsuse
pärimisliini? Mul kuskil mälusopist tuleb ette, et rahvus päritakse
juutidel emaliinipidi, tänapäeval võiks muidugi kodakondsuse osas
nõudeid leevendatud olla ning peaks sobima ka isaliin.
suwa 8. oktoober 2010, kell 21:03 (EEST)

Lp. suwa! 1. Usklike juutide jaoks juutlus ei ole klassikaline rahvus, vaid paljuski on defineeritud religiooniga. Juutlus (juudi usk ehk judaism) päritakse emaliinipidi. Juudi seadusandluse seisukohalt on inimese juudiks tunnistamine lõplik fakt, mis ei kuulu muutmisele, s.t. inimese kuulumine juudisoosse ei sõltu absoluutselt tema iseteadvusest, juutlus ei olene isiklikust valikust või judaismi käskude täitmisest. Inimese kuulumine juutlusse, vastavalt Judaismi seaduse (nn Halakha) kriteeriumidele, rajaneb sugulusalustel, juudi ema poolt sünnitatud laps on juut alaliselt ja igavesti. Ka mittejuudid (s.h. poluvernikud, kelle isa on juut ning ema mitte) võivad saada juutideks keerulise ja pika toimingu abil (nn "Giyur" - toiming, mille abil mittejuut ühineb juudi rahvaga ja selle tulemusena on igal juudil lasuvad kohustused kehtivad ka temale). Pärast seda protseduuri saab selle läbiteinust lõplikult ja tagasipöördumatult juut. Seda pole võimalik enam muuta, ükskõik, kuidas taoline inimene ei käituks tulevikus. 2. Mis puudutab kodakondsuse teemat, siis Iisraeli seaduse järgi võivad juudiriigi kodakondsust omandada nii juutidest immigrandid (s.t. need, kelle ema on juut), kui ka juutide lapsed ja lapselapsed ning nende (laste ja lastelaste) abikaasad.Al.Neuland 9. oktoober 2010, kell 21:53 (EEST)
On see meil vastavates artiklites kirjas? Andres 10. oktoober 2010, kell 12:22 (EEST)

"moodustavad praegu kuni 90% maailma juutidest just aškenazi juudid." Ingliskeelses vikipeedias on kirjas, et 80%.90.191.119.98 17. veebruar 2013, kell 13:28 (EET)

Praegusel ajal elavad aškenazi juudid (sealhulgas peamiselt holokaustis ellujääjad) põhiliselt Iisraelis, Ameerika Ühendriikides ja Prantsusmaal.

On see võimalik? Palju neist üldse veel elus on? Ursus scribens (arutelu) 9. juuni 2019, kell 02:16 (EEST)
Http://i.imgur.com/bry1c8w.jpg
Ingliskeelsest wikist: "Statistical figures vary for the contemporary demography of Ashkenazi Jews, ranging from 10 million[1] to 11.2 million.[2] Sergio Della Pergola, in a rough calculation of Sephardic and Mizrahi Jews, implies that Ashkenazi Jews make up less than 74% of Jews worldwide.[35] Other estimates place Ashkenazi Jews as making up about 75% of Jews worldwide.[36]" Seega meie 90% on kindlasti liialdus.
Mis Holocausti üleelanuid puudutab, siis muidugi neid veel on, nt need kes olid sel ajal alles väikelapsed, aga sõnastust peab muutma, sest nende osakaal peab olema ikkagi väga väike.Miacek (arutelu) 9. juuni 2019, kell 21:04 (EEST)

"Tänapäeval on levinud ka arvamus, et aškenazi juudid pärinevad tegelikult hoopis kasaaridest" See on jama. Geneetilised uurimused seda ei kinnita. Pealegi ei ole kasaarid kunagi juudi usku üle läinud. Juudid haarasid Kasaari kaganaadis võimu. Velirand (arutelu) 10. juuni 2019, kell 09:57 (EEST)

Siin on sellest pikemalt kirjutatud: https://forward.com/opinion/382967/ashkenazi-jews-are-not-khazars-heres-the-proof/ Velirand (arutelu) 10. juuni 2019, kell 10:06 (EEST)

Vedasin selle siia. Aškenasi juudid ei põlvene kasaaridest. Me ei saa sellist valeinfot siin levitada: "Lõplik häving toimus pärast mongolite sissetungi. Kasaarid pagesid üle maailma laiali ja ongi enamuses – 90% tänapäeva juudi populatsioonist –, kuigi geneetiliselt on neil juutidega vähe ühist. Ülejäänud 10% juute võib ehk tõesti siduda muistse Iisraeliga." Velirand (arutelu) 28. september 2019, kell 20:31 (EEST)

Praegu on lisatud liiga palju juttu kasaaridest, mis pole selle artikli teema. --Andres (arutelu) 3. august 2022, kell 04:53 (EEST)

Naase leheküljele "Aškenazi juudid".